Sledovat
Dana Dvořáková
Dana Dvořáková
docent - obor finanční účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze
E-mailová adresa ověřena na: vse.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS
D Dvořáková
Albatros Media as, 2017
411*2017
Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství
D Dvořáková
Wolters Kluwer Česká republika, 2012
522012
Základy účetnictví
D Dvořáková
Wolters Kluwer Česká republika, 2010
492010
Základy účetnictví
D Dvořáková
Wolters Kluwer, 2017
382017
Harmonization of SMEs’ Financial Reporting in Emerging CEE Countries
J Strouhal, CN Albu, N Albu, J Alver, L Alver, B Blechova, C Bonaci, ...
Stevens Point: WSEAS Press, 2011
36*2011
Účetní předpisy pro podnikatele:(zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní standardy): komentář
L Müllerová, H Vomáčková, D Dvořáková
ASPI, 2008
302008
Application of fair value measurement model in IAS 41–relation between fair value measurement model and income statement structure
D Dvorakova
European Financial and Accounting Journal 1 (2), 49-70, 2006
162006
Auditing of SMEs: Issues caused by international harmonization of financial reporting (from Czech perspective)
L Müllerová, M Paseková, J Strouhal, A Deaconu, B Knapová, ...
International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2011
142011
Developments in fair value measurement: some IFRS 13 view
D Dvorakova
Recent researches in applied economics, 151-156, 2011
112011
Financial Accounting and Reporting under IFRSs
D Dvořáková
Brno, Czech Republic: Computer Press, 2006
92006
Fair value measurement in financial reporting
D Dvořáková
European Financial and Accounting Journal 6 (1), 60-75, 2011
72011
Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů
D Dvořáková
Roční odpisové sazby při zvýšení odpisu, 2008
62008
Účetní předpisy pro podnikatele. Komentář. 3., aktualizované vydání. Praha: ASPI, 2009, 604 s
L MÜLLEROVÁ, H VOMÁČKOVÁ, D DVOŘÁKOVÁ
5
IFRS 16 Leasingy
D Dvořáková
Český finanční a účetní časopis, 83-97, 2016
42016
Účetnictví a výkaznictví pro trvale udržitelný rozvoj
D Dvořáková
Český finanční a účetní časopis 2009 (4), 35-45, 2009
42009
Fair value a její aplikace v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IAS/IFRS)
D Dvořáková
Český finanční a účetní časopis 2006 (2), 25-38, 2006
42006
Relevant Measurement and Accounting Models in Forestry
D Dvořáková
The fifth international scientific conference Rural development 2011 …, 2011
32011
Historical Costs versus Fair Value Measurement in Financial Accounting
D Dvořáková
European Financial and Accounting Journal 4 (3), 6-18, 2009
32009
Should Be Fair Value a Single Measurement Base in Financial Accounting
D Dvořáková
Recent Advances in Business Administration: Proceedings of the 6th WSEAS …, 2011
22011
Environmental Information in Financial Statements-“New” Comprehensive Income?
D Dana
Journal of Competitiveness 1, 21-31, 2009
22009
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20