Follow
Roman Gabrhelik
Roman Gabrhelik
researcher, Charles University
Verified email at adiktologie.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Prevention of Internet addiction: A systematic review
P Vondráčková, R Gabrhelík
Journal of behavioral addictions 5 (4), 568-579, 2016
2632016
Parental permissiveness, control, and affect and drug use among adolescents
E Becońa, A Calafat, JR Fernández-Hermida, M Juan, H Sumnall, ...
Psicothema, 292-298, 2013
1342013
Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování
M Miovský, T Adámková, M BARTÁK, L Čablová, T Čech, P Doležalová
Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2012
1322012
How to write publishable qualitative research
K Stenius, K Mäkelä, M Miovský, R Gabrhelík
Publishing addiction science: A guide for the perplexed, 155-172, 2017
932017
“Unplugged”: A school-based randomized control trial to prevent and reduce adolescent substance use in the Czech Republic
R Gabrhelik, A Duncan, M Miovsky, CDM Furr-Holden, L Stastna, ...
Drug and alcohol dependence 124 (1-2), 79-87, 2012
762012
Neonatal outcomes after fetal exposure to methadone and buprenorphine: national registry studies from the Czech Republic and Norway
B Nechanská, V Mravčík, S Skurtveit, IO Lund, R Gabrhelík, A Engeland, ...
Addiction 113 (7), 1286-1294, 2018
432018
The effects of parental control and warmth on problematic internet use in adolescents: A prospective cohort study
K Lukavska, J Vacek, R Gabhelík
Journal of behavioral addictions 9 (3), 664-675, 2020
422020
Sex specific trajectories in cigarette smoking behaviors among students participating in the Unplugged school-based randomized control trial for substance use prevention
R Gabrhelik, A Duncan, MH Lee, L Stastna, CDM Furr-Holden, M Miovsky
Addictive Behaviors 37 (10), 1145-1150, 2012
392012
Cannabis use during pregnancy and risk of adverse birth outcomes: a longitudinal cohort study
R Gabrhelík, M Mahic, IO Lund, J Bramness, R Selmer, E Skovlund, ...
European addiction research 27 (2), 131-141, 2021
382021
Interaction of socioeconomic status with risky internet use, gambling and substance use in adolescents from a structurally disadvantaged region in Central Europe
B Petruzelka, J Vacek, B Gavurova, M Kubak, R Gabrhelik, V Rogalewicz, ...
International journal of environmental research and public health 17 (13), 4803, 2020
382020
Prokrastinace: validizace sebeposuzovací skály na populaci studentu vysokých skol
R Gabrhelík, J Vacek, M Miovský
Ceskoslovenska Psychologie 50 (4), 361, 2006
382006
Overview of the European university-based study programmes in the addictions field
A Pavlovská, M Miovský, TF Babor, R Gabrhelík
Drugs: Education, Prevention and Policy 24 (6), 485-491, 2017
362017
Akademická prokrastinace: Ověření sebepopuzovací škály, prevalence a příčiny prokrastinace
R Gabrhelík
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2008
362008
Academic education in addictology (addiction science) in the Czech Republic: Analysis of the (pre-1989) historical origins
M Miovsky, P Miller, JPC Grund, V Belackova, R Gabrhelik, J Libra
Nordic Studies on Alcohol and Drugs 32 (5), 527-538, 2015
302015
Using life course charts to assess and compare trajectories of amphetamine type stimulant consumption in different user groups: a cross-sectional study
MS Martens, H Zurhold, M Rosenkranz, A O’Donnell, M Addison, ...
Harm reduction journal 17, 1-12, 2020
292020
Formativní evaluace procesu implementace preventivního programu Unplugged školními metodiky prevence
L Jurystová, R Gabrhelík, M Miovský
Adiktologie,(9) 1, 10 19, 2009
282009
Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování
M Širůčková, M Miovský, L Skácelová, R Gabrhelík
Praha: Klinika adiktologie 1, 2012
262012
Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících
M Miovský, R Gabrhelík, M Charvát, L Šťastná, L Jurystová, V Martanová
Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015
252015
A unique opportunity to study short and long term consequences in children prenatally exposed to illicit drugs and opioid maintenance treatment using Czech and Scandinavian …
R Gabrhelík, B Nechanská, V Mravcik, S Skurtveit, IO Lund, M Handal
Cent Eur J Public Health 24 (3), 248-51, 2016
242016
Overview of the university-based addiction studies programs in the United States
A Pavlovská, RH Peters, R Gabrhelík, M Miovský, Z Sloboda, TF Babor
Journal of Substance Use 24 (1), 55-60, 2019
232019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20