Petr Plecháč
Petr Plecháč
Institute of Czech Literature AS CR
E-mailová adresa ověřena na: ucl.cas.cz - Domovská stránka
NázevCitaceRok
Úvod do teorie verše [Introduction to Verse Theory]
R Ibrahim, P Plecháč, J Říha
Akropolis, 2013
202013
Towards the Automatic Analysis of Czech Verse
R Ibrahim, P Plecháč
Formal Methods in Poetics, 295-305, 2011
142011
The corpus of Czech verse
P Plecháč, R Kolár
Studia Metrica et Poetica 2 (1), 107-118, 2015
72015
Measuring Euphony
P Plecháč, J Říha
Methodology and Practices of Russian Formalism, 194-199, 2014
52014
Czech Verse Processing System KVĚTA–Phonetic and Metrical Components
P Plecháč
Glottotheory 7 (2), 159-174, 2016
42016
La théorie du vers et le Cercle linguistique de Prague
R Ibrahim, P Plecháč, J Plecháčová
La linguistique 50 (2), 101-114, 2014
32014
PHONOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL MEANS COMPENSATING FOR NON-METRICALITY IN 19TH-CENTURY CZECH VERSE1
P PLECHÁC, R Ibrahim
Sources of Verse, 31, 2013
32013
Česká versifikace a generativní metrika
P Plecháč
Aluze, 86-93, 2008
32008
Kapitoly z korpusové versologie [Chapters on Corpus Verse Studies]
P Plecháč, R Kolár
Akropolis, 2017
22017
Korpus českého verše
P Plecháč, R Kolár
Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a …, 2015
22015
Databáze českých meter a výzkum českého verše 19. století
RKP Plecháč, R Kolár
Česká literatura 2, 236-246, 2015
22015
Principy výstavby českého verše
P Plecháč
Olomouc: FF UP. Kapitola v kolektivní knize, 2012
22012
Miroslav Červenka a generativní model metrické normy českého sylabotónického verše [Miroslav Červenka and his generative model of the Czech syllabotonic metrical norm]
P Plecháč
Česká literatura, 398-408, 2012
2*2012
Versification and authorship attribution. A pilot study on Czech, German, Spanish, and English poetry
P Plecháč, K Bobenhausen, B Hammerich
Studia Metrica et Poetica 5 (2), 29-54, 2018
12018
A Collocation-Driven Method of Discovering Rhymes (in Czech, English, and French Poetry)
P Plecháč
Taming the Corpus, 79-95, 2018
12018
Assessing the Reliability of Stress as a Feature of Authorship Attribution in Syllabic and Accentual Syllabic Verse
P Plecháč, DJ Birnbaum
2019
In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry.
M Místecký, R Čech, P Plecháč
Slovo a Slovesnost 80 (1), 2019
2019
Miroslav Kubát: Kvantitativní analýza žánrů.
P Plecháč
Česká literatura 66 (1), 122-124, 2018
2018
More on Seifert's early free verse
R Kolar, P Plechac
CESKA LITERATURA 66 (4), 553-562, 2018
2018
Ještě k Seifertovu ranému volnému verši
R Kolár, P Plecháč
Česká literatura (Czech Literature) 66 (4), 553-562, 2018
2018
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20