Petr Plecháč
Petr Plecháč
Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences
Verified email at ucl.cas.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Nový encyklopedický slovník češtiny
P Karlík, M Nekula, J Pleskalová, J Bachmannová, J Balhar, A Bičan, ...
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
582016
Úvod do teorie verše [Introduction to Verse Theory]
R Ibrahim, P Plecháč, J Říha
Akropolis, 2013
302013
Versification and authorship attribution. A pilot study on Czech, German, Spanish, and English poetry
P Plecháč, K Bobenhausen, B Hammerich
Studia Metrica et Poetica 5 (2), 29-54, 2018
222018
Towards the Automatic Analysis of Czech Verse
R Ibrahim, P Plecháč
Formal Methods in Poetics, 295-305, 2011
202011
The corpus of Czech verse
P Plecháč, R Kolár
Studia metrica et poetica 2 (1), 107-118, 2015
182015
Czech Verse Processing System KVĚTA–Phonetic and Metrical Components
P Plecháč
Glottotheory 7 (2), 159-174, 2016
92016
Relative contributions of Shakespeare and Fletcher in Henry VIII: An Analysis Based on Most Frequent Words and Most Frequent Rhythmic Patterns
P Plechác
62019
Problém Barák–Neruda z pohledu současné stylometrie
J Plecháč, Petr—Flaišman
Česká literatura, 743-769, 2017
62017
Measuring Euphony
P Plecháč, J Říha
Methodology and Practices of Russian Formalism, 194-199, 2014
62014
A Collocation-Driven Method of Discovering Rhymes (in Czech, English, and French Poetry)
P Plecháč
Taming the Corpus, 79-95, 2018
42018
Kapitoly z korpusové versologie [Chapters on Corpus Verse Studies]
P Plecháč, R Kolár
Akropolis, 2017
4*2017
La théorie du vers et le Cercle linguistique de Prague
R Ibrahim, P Plecháč, J Plecháčová
La linguistique 50 (2), 101-114, 2014
42014
PHONOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL MEANS COMPENSATING FOR NON-METRICALITY IN 19TH-CENTURY CZECH VERSE1
P PLECHÁC, R Ibrahim
Sources of Verse, 31, 2013
42013
Česká versifikace a generativní metrika
P Plecháč
Aluze, 86-93, 2008
42008
Principy výstavby českého verše
P Plecháč
Olomouc: FF UP. Kapitola v kolektivní knize, 2012
32012
Miroslav Červenka a generativní model metrické normy českého sylabotónického verše [Miroslav Červenka and his generative model of the Czech syllabotonic metrical norm]
P Plecháč
Česká literatura, 398-408, 2012
3*2012
Assessing the Reliability of Stress as a Feature of Authorship Attribution in Syllabic and Accentual Syllabic Verse
P Plecháč, DJ Birnbaum
22019
Korpus českého verše
P Plecháč, R Kolár
Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a …, 2015
22015
Databáze českých meter a výzkum českého verše 19. století
R Kolár, P Plecháč
Česká literatura, 236-246, 2015
22015
Versification and Authorship Attribution
P Plecháč
Charles University in Prague, Karolinum Press, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20