Piotr Rosik
Piotr Rosik
E-mailová adresa ověřena na: twarda.pan.pl
NázevCitaceRok
Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim
P Rosik
IGiPZ PAN, 2012
1462012
Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej
T Komornicki, P Sleszynski, P Rosik, W Pomianowski, M Stepniak, P Silka
Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010
1312010
Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland
M Stepniak, P Rosik
Journal of Transport Geography 31, 154-163, 2013
932013
The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective
P Rosik, M Stępniak, T Komornicki
Transport policy 37, 134-146, 2015
732015
Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development, 2013
65*2013
Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów
P Rosik, M Szuster
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008
532008
TRACC transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe
K Spiekermann, M Wegener, V Květoň, M Marada, C Schürmann, ...
Draft final report. ESPON applied research, 2013
502013
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
482014
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
39*2012
Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004–2006)
T Komornicki, J Bański, P Śleszyński, P Rosik, D Świątek, K Czapiewski, ...
Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2011
312011
Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
T Komornicki, P Śleszyński, W Pomianowski, P Rosik, P Siłka, M Stępniak
IGiPZ PAN, Warszawa, 2008
272008
Accessibility patterns: Poland Case Study1 2
M Stępniak, P Rosik, T Komornicki
262013
Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym
P Rosik, P Śleszyński
Transport Miejski i Regionalny, 26-31, 2009
262009
The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development
D Michniak, M Więckowski, M Stępniak, P Rosik
Moravian Geographical Reports 23 (1), 13-20, 2015
232015
Dojazdy do pracy do Warszawy i Bialegostoku-alternatywne podejscia metodologiczne
P Rosik, M Stepniak, R Wisniewski
Studia Regionalne i Lokalne, 77-98, 2010
212010
Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010
P Rosik, K Kowalczyk
IGiPZ PAN, 2016
192016
Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland, 1995-2015
P Rosik, M Stępniak
Geographia Polonica 88 (4), 607-620, 2015
192015
Funds for the wealthy and the politically loyal?: How EU Funds may contribute to increasing regional disparities in East Central Europe
G Medve-Bálint
EU Cohesion Policy (Open Access), 220-240, 2016
182016
ACCESSIBILITY OF SERVICES OF GENERAL INTEREST IN EUROPE.
A Milbert, IM Breuer, P Rosik, M Stepniak, X Velasco
Romanian Journal of Regional Science 7, 2013
172013
Public capital and regional economic growth
P Rosik
Poznan Universty of Economics 6 (1), 69-93, 2006
172006
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20