Jakub Mlynář
Jakub Mlynář
Univerzita Karlova / Université de Fribourg
E-mailová adresa ověřena na: knih.mff.cuni.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Vztah paměti a identity v soudobé sociologii
J Mlynář
Nicolas Maslowski—Jiří Šubrt a kol., Kolektivní paměť. K teoretickým …, 2014
72014
The hide and seek of workspace: Towards human-centric sustainable architecture
HS Alavi, H Verma, J Mlynar, D Lalanne
Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2018
62018
Situated organization of video-mediated interaction: A review of ethnomethodological and conversation analytic studies
J Mlynář, E González-Martínez, D Lalanne
Interacting with Computers 30 (2), 73-84, 2018
42018
Towards a sociological conception of artificial intelligence
J Mlynář, HS Alavi, H Verma, L Cantoni
International Conference on Artificial General Intelligence, 130-139, 2018
32018
Paměť a narativita
J Mlynář
Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám, 213-235, 2014
32014
Language and collective memory: insights from social theory
J Mlynář
Slovenská politologická revue, 217-236, 2014
32014
Smysl dějin a dějepisectví
J Mlynář
Biograf57, 101-112, 2013
32013
Pluralita identit v autobiografickém vyprávění československých Židů žijících v zahraničí
J Mlynář
Historická sociologie, 33-51, 2016
22016
Archiv vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation a možnosti jeho využití
J Mlynář
InForum 17, 2011
22011
On the temporality of adaptive built environments
HS Alavi, H Verma, J Mlynar, D Lalanne
People, Personal Data and the Built Environment, 13-40, 2019
12019
K fenoménům věčné všední společnosti: Sto let od narození Harolda Garfinkela
J Mlynář
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 53 (02), 311-317, 2017
12017
Sociologie (a) orální historie: Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation dostupný v Centru vizuální historie Malach při Univerzitě Karlově
J Mlynář, J Kocian, K Bukovská, L Chudomelová
Naše společnost 2, 52-55, 2017
12017
Speaking of Interaction: The Case of the Czech Republic
J Mlynář
Symbolic Interaction 38 (3), 451-454, 2015
12015
Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation v CVH Malach a československé židovské identity
J Mlynář
Historie–Otázky–Problémy (History, Issues, Problems) 1 (5), 173-183, 2013
12013
MALACH Centre for Visual History
J Mlynář
1
“I’ll tell you later on”: Proleptic and analeptic tying devices in oral history interviews
J Mlynář
Narrative Inquiry 30 (1), 161-184, 2020
2020
Jméno: jeho změna, ztráta a navrácení v rozhovorech s židovskými přeživšími holocaustu
K BUKOVSKÁ, J MLYNÁŘ
HISTORICKÁ, 121, 2019
2019
Konference Mezinárodního institutu pro etnometodologii a konverzační analýzu
J Mlynář
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 55 (5), 683-686, 2019
2019
Practical trust
E González-Martínez, J Mlynář
Social Science Information, 0539018419890565, 2019
2019
Teorie a praxe fenomenologické sociologie: George Psathas (1929–2018)
J Mlynář
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 55 (2), 259-261, 2019
2019
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20