Jakub Mlynář
Jakub Mlynář
Univerzita Karlova / HES-SO / Université de Fribourg
E-mailová adresa ověřena na: ufal.mff.cuni.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Situated organization of video-mediated interaction: A review of ethnomethodological and conversation analytic studies
J Mlynář, E González-Martínez, D Lalanne
Interacting with Computers 30 (2), 73-84, 2018
322018
The hide and seek of workspace: Towards human-centric sustainable architecture
HS Alavi, H Verma, J Mlynár, D Lalanne
Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2018
212018
Towards a sociological conception of artificial intelligence
J Mlynář, HS Alavi, H Verma, L Cantoni
International Conference on Artificial General Intelligence, 130-139, 2018
102018
Vztah paměti a identity v soudobé sociologii
J Mlynář
Maslowski, Nikolas–Šubrt, Jiří. Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám …, 2014
92014
Paměť a narativita
J Mlynář
Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám, 213-235, 2014
72014
Language and collective memory: insights from social theory
J Mlynář
Slovenská politologická revue, 217-236, 2014
72014
On the temporality of adaptive built environments
HS Alavi, H Verma, J Mlynar, D Lalanne
People, Personal Data and the Built Environment, 13-40, 2019
42019
Practical trust
E González-Martínez, J Mlynář
Social Science Information 58 (4), 608-630, 2019
32019
Smysl dějin a dějepisectví
J Mlynář
Biograf57, 101-112, 2013
32013
Teorie a praxe fenomenologické sociologie: George Psathas (1929–2018)
J Mlynář
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 55 (2), 259-261, 2019
22019
Vlastní problém sociologické teorie spočívá v praxi. Interview s profesorem Iljou Šrubařem
M Paulíček, J Mlynář
Sociální studia/Social Studies 13 (3), 73-81, 2016
22016
Pluralita identit v autobiografickém vyprávění československých Židů žijících v zahraničí
J Mlynář
Historická sociologie, 33-51, 2016
22016
Speaking of Interaction: The Case of the Czech Republic
J Mlynář
Symbolic Interaction 38 (3), 451-454, 2015
22015
Archiv vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation a možnosti jeho využití
J Mlynář
InForum 17, 2011
22011
Martin Ďurďovič: Vyprávění a rozhovor: Teorie sociální intersubjektivity
J Mlynář
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 56 (4), 555-558, 2020
12020
Jméno: jeho změna, ztráta a navrácení v rozhovorech s židovskými přeživšími holocaustu
K Bukovská, M Mlynář
Historická sociologie 11, 121-139, 2019
12019
Proměny a stálost Garfinkelovy etnometodologie
J Mlynář
Sociológia-Slovak Sociological Review 50 (2), 172-195, 2018
12018
Analysing Oral Histories: Social Roles and Narrative Self-Regulation in Holocaust Survivors' Testimonies
J Mlynář
SAGE Publications, Limited, 2017
12017
K fenoménům věčné všední společnosti: Sto let od narození Harolda Garfinkela
J Mlynář
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 53 (02), 311-317, 2017
12017
Sociologie (a) orální historie: Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation dostupný v Centru vizuální historie Malach při Univerzitě Karlově
J Mlynář, J Kocian, K Bukovská, L Chudomelová
Naše společnost 2, 52-55, 2017
12017
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20