Marián Halás
Marián Halás
E-mailová adresa ověřena na: upol.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Distance-decay functions for daily travel-to-work flows
M Halás, P Klapka, P Kladivo
Journal of Transport Geography 35, 107-119, 2014
782014
Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny Slovenska
M Halás
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 44 (02), 349-369, 2008
642008
Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska
E Džupinová, M Halás, M Horňák, P Hurbánek, et al.
ISBN 978-80-89317-06-6, 2008
472008
Functional regions: Concept and types funkční regiony: koncept a typy
MP Klapka, DRM Halás, MP Tonev
XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 94, 2013
452013
Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí
M Halás, P Klapka
Geografie 115 (2), 144-160, 2010
42*2010
Časoprostorové modely nákupního chování české populace
J Kunc, J Maryáš, P Tonev, B Frantál, T Siwek, M Halás, P Klapka, ...
Masarykova univerzita, 2013
392013
Delimitation of micro-regions in the Czech Republic by nodal relations
M Halas, P Kladivo, P Šimáček, T Mintalova
Moravian Geographical Reports 18 (2), 16-22, 2010
362010
A multistage agglomerative approach for defining functional regions of the Czech Republic: The use of 2001 commuting data/Vícestupňový aglomerační přístup k vymezení funkčních …
P Klapka, M Halás, M Erlebach, P Tonev, M Bednář
Moravian Geographical Reports 22 (4), 2-13, 2014
352014
The delimitation of urban hinterlands based on transport flows: a case study of regional capitals in the Czech Republic
S Kraft, M Halás, M Vančura
Moravian geographical reports 22 (1), 24-32, 2014
332014
Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania
M Halás, P Klapka, B Bleha, M Bednář
Geografický časopis 66 (2), 89-114, 2014
332014
Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989
P SPIŠIAK, et al.
Geografika Bratislava, 2005
33*2005
Conceptualising patterns of spatial flows: Five decades of advances in the definition and use of functional regions
P Klapka, M Halás
Moravian Geographical Reports 24 (2), 2-11, 2016
322016
Development of cross-border cooperation and creation of Euroregions in the Slovak Republic
M Halas
Moravian geographical reports 15 (1), 21-31, 2007
312007
An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation
M Halás, P Klapka, P Tonev, M Bednář
Environment and Planning A 47 (5), 1175-1191, 2015
292015
Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho modelu
S Řehák, M Halás, P Klapka
Geographia Moravica 1, 47-58, 2009
282009
Spatial organisation: development, structure and approximation of geographical systems
P Klapka, B Frantál, M Halas, J Kunc
Moravian geographical reports 3 (2010), 53-66, 2010
272010
The efficiency of areal units in spatial analysis: Assessing the performance of functional and administrative regions
P Klapka, M Halás, P Netrdová, V Nosek
Moravian Geographical Reports 24 (2), 47-59, 2016
252016
Dopravný potenciál regiónov Slovenska
M Halás
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 110 (4), 257-270, 2005
242005
Vývoj a priestorové rozloženie bytového fondu Bratislavy
M Halás, E Džupinová
Urbanismus a územní rozvoj 10 (2), 27-35, 2007
232007
Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy
P Klapka, M Halás, P Tonev, M Bednář
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis–Geographica 44 (1), 45-57, 2013
222013
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20