Vladimíra Šilhánková
Vladimíra Šilhánková
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
E-mailová adresa ověřena na: cvut.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Teoretické přístupy k regionálnímu rozvoji
V Šilhánková
Univerzita Pardubice, 2007
1172007
Rekonverze vojenských brownfields
V Šilhánková
Univ. Pardubice, 2006
372006
Veřejné prostory v územně plánovacím procesu
V Šilhánková
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav teorie urbanismu, 2003
352003
Suburbanizace-hrozba fungování (malých) měst
V Šilhánková
Civitas per populi, 2007
332007
Urbanismus a územní plánování
V Šilhánková, J Koutný, M Čablová
Univerzita Pardubice, 2002
312002
Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města
V Šilhánková
Civitas per populi, 2006
272006
Vybraná témata z regionálního rozvoje
V Šilhánková
Civitas per Populi, 2010
182010
Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?
V Šilhánková
Civitas per populi, 2010
15*2010
Revitalizace centrálních částí měst
V Šilhánková
Vysoké učení technické, Fakulta architektury, 2000
122000
Strategické plánování obcí, měst a regionů: vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení
J Ježek, O Slach, V Šilhánková
Wolters Kluwer, 2015
102015
Indikátory udržitelného rozvoje, Teoretické přístupy a zkušenosti v České republice–Případová studie Hradec Králové, Civitas per Populi, Hradec Králové
V Šilhánková
Hradec Králové: Civitas per Populi, 2008
102008
Územní plánování. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2015, 118 s
V ŠILHÁNKOVÁ
10
New trends in the strategic management of museums in the Czech Republic
M Plaček, MJ Půček, V Šilhánková
Museum Management and Curatorship 32 (4), 302-318, 2017
92017
Indikátory udržitelného rozvoje pro města a obce
V Šilhánková
Civitas per populi, 2011
82011
Problémy mikroregionů při tvorbě společných projektů
T PÁPOL, V Šilhánková, Z Kučerová, M Pavlas, M Šimka
Praha: Projektová a rozvojová agentura, 2006
82006
Strategic planning in two border regions in the Czech Republic–comparison of project impact in Zlín and South Bohemia regions
G Antošová
Revista» Administratie si Management Public «(RAMP), 128-140, 2017
72017
XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
V Klímová, V Žítek, M Urbaníková, M Štubňová, I Kraftová, J Kraft, ...
Masarykova univerzita, 2020
62020
Urbanizační procesy současného města
V Šilhánková
VUTIUM, 2009
62009
Regionalistika. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje Praha
V ŠILHÁNKOVÁ
52013
Technika územního plánování
V ŠILHÁNKOVÁ
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013
52013
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20