Magda Ševčíková
Magda Ševčíková
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky
Verified email at ufal.mff.cuni.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Prague dependency treebank 2.0
J Hajic, J Panevová, E Hajicová, P Sgall, P Pajas, J Štepánek, J Havelka, ...
CD-ROM, Linguistic Data Consortium, LDC Catalog No.: LDC2006T01, Philadelphia 98, 2006
4672006
Annotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank
M Mikulová, A Bémová, J Hajič, E Hajičová, J Havelka, V Kolářová, ...
annotation manual. Technical Report 30, 5-11, 2006
982006
Mluvnice současné češtiny: Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu
J Panevová
Nakladatelství Karolinum, 2014
682014
Prague Dependency Treebank 2.5–a revisited version of PDT 2.0
E Bejček, J Panevová, J Popelka, P Straňák, M Ševčíková, J Štěpánek, ...
Proceedings of COLING 2012, 231-246, 2012
462012
Prague dependency treebank 3.0
E Bejček, E Hajičová, J Hajič, P Jínová, V Kettnerová, V Kolářová, ...
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal …, 2013
442013
Named entities in Czech: annotating data and developing NE tagger
M Ševčíková, Z Žabokrtský, O Krůza
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 188-195, 2007
402007
Word-formation network for czech
M Ševčíková, Z Žabokrtský
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
372014
Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu
M Mikulová, A Bémová, J Hajič, E Hajičová, J Havelka, V Kolářová, ...
Anotátorská příručka, I, II, 2005
272005
Merging Data Resources for Inflectional and Derivational Morphology in Czech
Z Žabokrtský, M Ševčíková, M Straka, J Vidra, A Limburská
LREC (10th International Conference on Language Resources and Evaluation …, 2016
262016
Zpracování pojmenovaných entit v českých textech
M Ševčíková, Z Žabokrtský, O Krůza
Universitas Carolina Pragensis, 2007
162007
Prague dependency treebank 3.5
J Hajič, E Bejček, A Bémová, E Buráňová, E Hajičová, J Havelka, ...
Institute of Formal and Applied Linguistics, LINDAT/CLARIN, Charles …, 2018
152018
Funkce kondicionálu z hlediska významové roviny
M Ševčíková
Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2009
142009
Semi-automatic construction of word-formation networks (for polish and spanish)
M Lango, M Ševčíková, Z Žabokrtský
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
122018
Unsupervised Detection of Annotation Inconsistencies Using Apriori Algorithm
V NOVÁK, M Razímová
ACL Linguistic Annotation Workshop, 138–141, 2009
112009
Jak se počítají substantiva v češtině: poznámky ke kategorii čísla
J Panevová, M Ševčíková
Slovo a slovesnost 72 (3), 163-176, 2011
102011
Prague Dependency Treebank 2.5
E Bejček, J Hajič, J Panevová, J Mírovský, J Spoustová, J Štěpánek, ...
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal …, 2011
92011
DeriNet 2.0: Towards an All-in-One Word-Formation Resource
J Vidra, Z Žabokrtský, M Ševčíková, L Kyjánek
Proceedings of the Second International Workshop on Resources and Tools for …, 2019
82019
from PDT 2.0 to PDT 3.0 (Modifications and Complements)
M Mikulová, E Bejček, J Mírovský, A Nedoluzhko, J Panevová, L Poláková, ...
Technical report no. 2013/úfAL TR-2013-54, úfAL Mff UK, Prague, 2013
72013
Prague dependency treebank 3.0.(2013)
E Bejček, E Hajičová, J Hajič, P Jínová, V Kettnerová, V Kolářová, ...
URL http://hdl. handle. net/11858/00-097C-0000-0023-1AAF-3. LINDAT/CLARIN …, 2013
72013
Annotation of Morphological Meanings of Verbs Revisited.
J Panevová, M Sevcíková
LREC, 2010
72010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20