Tomáš Kubálek
Tomáš Kubálek
E-mailová adresa ověřena na: vse.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Měření podnikové výkonnosti
A Kocmanová, J Hřebíček, M Dočekalová, M Hodinka, J Hornungová, ...
Brno: Littera, 2013
222013
Řízení projektů v Microsoft Project 2010: učebnice
T Kubálek, M Kubálková
Computer Press, 2010
192010
Řízení projektů v Microsoft Office Project: učebnice pro vysoké školy
T Kubálek, M Kubálková
Computer Press, 2007
122007
Laténská sídlištní keramika v severozápadních Čechách: die latènezeitliche Siedlungskeramik in Nordwestböhmen
V Salač, T Kubálek
Archeologický ústav AV ČR Praha, vvi, 2015
102015
Sídliště z doby laténské a římské v Březně u Chomutova
V Salač, R Neruda, T Kubálek
Kvantitativní vlastnosti keramických souborů. Praha, 2006
102006
Měření výkonnosti podniku. Brno: Littera
A Kocmanova, J Hřebíček, M Dočekalová, M Hodinka, J Hornungová, ...
52013
Manažerská informatika-Databázový systém MICROSOFT ACCESS verze 2000 CZ
T Kubálek, L Čermáková
Vysoká škola ekonomická, 2001
32001
Microsoft Visio 2007 jednoduše
T Kubálek, M Kubálková
Computer Press, 2007
22007
Sídliště z doby laténské a římské v Březně u Chomutova: kvantitativní vlastnosti keramických souborů
V Salač, R Neruda, T Kubálek
Oeconomica, 2006
12006
Projektové řízení s podporou MSDN AA
MKT Kubálek
Vícedruhové záznamy v e-learningu
T Kubálek, M Kubálková
Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)
I Čermák, R Gažo, V Krebs, T Kubálek, M Míková, J Pelikán, V Přibyl, ...
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–12