Follow
Stanislav Mysicka
Stanislav Mysicka
odborný asistent, Katedra politologie, Filosofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Verified email at uhk.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Should and Does Compulsory Voting Reduce Inequality?
K Kouba, S Mysicka
SAGE Open 9 (1), 2158244018817141, 2019
112019
Chinese support for communist insurgencies in Southeast Asia during the Cold War
S Myšička
International Journal of China Studies 6 (3), 203-230, 2015
112015
Decentralization and authoritarianism in China
S Myšička
Contemporary European Studies, 61-66, 2009
92009
John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti
S Myšička
CDK, 2014
62014
Offensive Realism and the Future of China's Rise
S Myšička
Pacific Focus 36 (1), 63-91, 2021
42021
Spolupráce v energetické politice mezi Čínou a Evropskou unií
S Myšička
Mezinárodní vztahy 53 (3), 75-91, 2018
22018
Lidový nacionalismus a čínská zahraniční politika
S Myšička
Mezinárodní vztahy 53 (1), 41-56, 2018
12018
Environmental Justice and Rawlsian Social Contract Theory
S Myšička
FILOSOFIE DNES 7 (1), 39-60, 2015
12015
„Mencius o lidské přirozenosti a vládě lidskosti.“
S Myšička
Filosofický časopis 62 (4), 559-581, 2014
12014
Dvacáté století jako válka u Jana Patočky
S Myšička
Politologica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 193-203, 2004
12004
Gagliardone, Iginio. 2019. China, Africa, and the Future of the Internet. London: Zed Books
S Myšička
Modern Africa: Politics, History and Society 9 (1), 155-158, 2021
2021
The Energy Policy Cooperation Between China and the European Union
S Myšička
Czech Journal of International Relations 53 (3), 75-91, 2018
2018
Popular Nationalism and Chinese Foreign Policy
S Myšička
Czech Journal of International Relations 53 (1), 41-56, 2018
2018
Bucková, M. and Pirický, G.(eds.) Podoby globalizácie v Oriente [Forms of Globalisation in the Orient]. Bratislava: SAV 2015, 302 pp.
S Myšička
Modern Africa: Politics, History and Society 5 (1), 141-144, 2017
2017
Démokritos o podstatě duše a její smrti
S Mysicka
FILOZOFIA 70 (2), 107-118, 2015
2015
Mencius on human nature and the government of humanity
S Mysicka
FILOSOFICKY CASOPIS 62 (4), 559-581, 2014
2014
Otroctví a jeho podoby v Platónově filosofii
S Myšička
Filosofický časopis (Philosophical Journal) 4 (58), 527-548, 2010
2010
Myšlenkové kořeny neoliberalismu a jeho charakteristika
S Myšička
Politologica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 199-233, 2008
2008
Environmentální spravedlnost a rawlsiánská teorie společenské smlouvy
S Myšička
Články, 39, 0
Xi Jinping: Political and Ideological Turn Towards Maoism?
S Myšička
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20