marek degórski
marek degórski
Neznámá organizace
E-mailová adresa ověřena na: twarda.pan.pl
NázevCitaceRok
Przestrzenne Zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku [Spatial organization of Polandat the begining of the 21st century], IGiPZ PAN
G Węcławowicz, J Bański, M Degórski, T Komornicki, P Korcelli, ...
Warszawa, 2006
122*2006
Some aspects of multifunctional landscape character in the interdisciplinary environmental study
M Degórski
Sustainable Development of Multifunctional Landscapes, 53-65, 2003
94*2003
Carbon pools and ecosystem properties along a latitudinal gradient in northern Scots pine (< i> Pinus sylvestris</i>) forests
JA Vucetich, DD Reed, A Breymeyer, M Degorski, GD Mroz, J Solon, ...
Forest Ecology and Management 136 (1), 135-145, 2000
812000
Gminy z obszarową prawną ochroną przyrody,[w:] Śleszyński P
M Degórski
Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M.(red.), Stan …, 0
79*
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033
P Korcelli, M Degórski, D Drzazga, T Komornicki, T Markowski, J Szlachta, ...
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010
762010
Vegetation response to a topographical-soil gradient
J Solon, M Degórski, E Roo-Zielińska
Catena 71 (2), 309-320, 2007
642007
Krajobraz jako obiektywna wizualizacja zjawisk i procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego
M Degórski
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 4, 2005
362005
Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego
M Degórski
Problemy ekologii krajobrazu 23 (23), 2014
352014
Ocena stabu przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i glabowych
E Roo-Zielińska, J Solon, M Degórski
Monografie, 2007
352007
Cross-border governance and sustainable spatial development
M Leibenath, E Korcelli-Olejniczak, R Knippschild
Springer, 2008
342008
Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej
Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowan, 2006
32*2006
Wood strength loss as a measure of decomposition in northern forest mineral soil
M Jurgensen, D Reed, D Page-Dumroese, P Laks, A Collins, G Mroz, ...
European Journal of Soil Biology 42 (1), 23-31, 2006
322006
Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych
M Degórski
IGiPZ PAN, 2002
282002
Decomposition of pine-litter organic matter and chemical properties of upper soil layers: transect studies
A Breymeyer, M Degorski, D Reed
Environmental Pollution 98 (3), 361-367, 1997
281997
HEAT-AND COLD-RELATED MORTALITY IN THE NORTH-EAST OF POLAND AS AN EXAMPLE OF THE SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF EXTREME HYDROMETEOROLOGICAL EVENTS IN THE POLISH LOWLAND
M KUCHCIK, M DEGÓRSKI
GEOGRAPHIA POLONICA 82, 271-279, 2009
262009
Warunki siedliskowe kateny ekosystemów leśnych na Wysoczyźnie Rawskiej: ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wodno-troficznych właściwości gleb= Habitat conditions in the …
M Degórski
Dokumentacja Geograficzna, 1990
261990
USEFULNESS OF ELLENBERG BIOINDICATORS IN CHARACTERIZING PLANT COMMUNITIES AND FOREST HABITATS ON THE BASIS OF DATA FROM THE RANGE" GRABOWY" IN KAMPINOS FOREST
ML Degorski, D ML
261983
The role of permafrost in shaping the Late Glacial relief of northern Poland
AJ Van Loon, M Błaszkiewicz, M Degórski
Netherlands Journal of Geosciences 91 (1-2), 223-231, 2012
222012
Long-term evolution models of post-agricultural forests
JM Matuszkiewicz, A Kowalska, J Solon, M Degórski, A Kozłowska, ...
IGiPZ PAN, 2014
212014
Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
M Degórski, K Ostaszewska, A Richling, J Solon
Przegląd Geograficzny 86 (3), 295-316, 2014
192014
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20