Sledovat
Czesław Bartnik
Czesław Bartnik
E-mailová adresa ověřena na: cyf-kr.edu.pl - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Morphologial variation in colonies of Chalara fraxinea isolated from ash (Fraxinus excelsior L.) stems with symptoms of dieback and effects of temperature on colony growth and …
T Kowalski, C Bartnik
Acta Agrobotanica 63 (1), 2010
762010
Cryptosporiopsis radicicola sp. nov. from roots of Quercus robur
Kowalski, Bartnik.
Mycol. Res. 99, 663-666, 1995
261995
Mycorrhizal species composition and infection patterns in forest plantations exposed to different levels of industrial pollution
S Kowalski, W Wojewoda, C Bartnik, A Rupik
Agriculture, Ecosystems & Environment 28 (1-4), 249-255, 1990
221990
Wplyw hydrozelu na przezywalnosc siewek i sadzonek sosny pospolitej w warunkach suszy
C Bartnik
Studia i materiały centrum edukacji przyrodniczo-leśnej 10 (2 [18]), 329-338, 2008
102008
Saprotrofy–rola w ekosystemie leśnym oraz możliwość ich wykorzystania w gospodarce leśnej
C Bartnik
Studia i Materiały CEPL 16 (2), 3, 2007
102007
Ceratocystis species on Quercus robur with oak decline symptoms in southern Poland1
T Kowalski, C Bartnik
EPPO Bulletin 20 (2), 221-228, 1990
81990
Dutch elm disease and the habitat of endangered Rosalia longicorn Rosalia alpina (L.): a conservation paradox?
C Bartnik, J Michalcewicz, M Ciach
Polish Journal of Ecology 63 (3), 440-447, 2015
72015
POLISHJOURNAL OF ENTOMOLOG Y
C Bartnik, J Michalcewicz, R Kubiński
6*2016
Symptomy chorobowe na zamierających dębach w Lesie Wolskim oraz w nadleśnictwach Jędrzejów i Niepołomice w latach 1986-1987
C Bartnik
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Leśnictwo 19, 1989
61989
The first record of Botryodiplodia canker in Poland
C Bartnik, P Boroń, J Michalcewicz, M Ciach
Forest Pathology 49 (4), e12528, 2019
42019
Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym
C Bartnik, AM Wilczek, M Szczybylo
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 17 (3 [44]), 2015
32015
Mycobiota of dead Ulmus glabra wood as breeding material for the endangered Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae)
C Bartnik, J Michalcewicz, D Ledwich, M Ciach
Polish Journal of Ecology 68 (1), 13-22, 2020
22020
Morphological and molecular characterization of Leptomelanconium allescheri associated with necrotic lesions on Pinus mugo needles in the Polish Tatra …
T Kowalski, P Boroń, C Bartnik, R Rossa
Forest Pathology 48 (3), e12420, 2018
22018
Endofity korzeni świerka pospolitego oraz podatność drewna różnych jego pochodzeń na rozkład przez Armillaria ostoyae i Heterobasidion parviporum
C Bartnik
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2013
22013
Phenolic compound concentrations in Picea abies wood as an indicator of susceptibility towards root pathogens
C Bartnik, K Nawrot‐Chorabik, S Woodward
Forest Pathology 50 (6), e12652, 2020
12020
Intensywność rozkładu drewna świerkowego przez wybrane grzyby zgniliznowe w zależności od wilgotności drewna i interakcji pomiędzy tymi grzybami
BS Bartnik C.
Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 531, 21-34, 2008
12008
Cristulariella depraedans as causal agent of leaf spots of a maple and other trees and shrubs
T Kowalski, C Bartnik
Acta Mycologica 43 (1), 2008
12008
Wybrane symptomy chorobowe i parametry debow oraz ich zwiazek ze stanem zdrowotnym i dynamika zamierania drzewostanow debowych. 2. Przebarwienie lisci i pedy odroslowe
C Bartnik
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa 63, 59-82, 1999
11999
Zer foliofagow i jego zwiazek z nasileniem objawow chorobowych w drzewostanach debowych
C Bartnik
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Leśnictwo 26, 25-44, 1997
11997
Infection potential of Botryodiplodia hypodermia, the causal agent of elm canker
C Bartnik, J Michalcewicz, M Ciach
Journal of Plant Pathology, 1-6, 2022
2022
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20