Sledovat
Pavel Kosek
Pavel Kosek
professor, Department of Czech Language, Masaryk university
E-mailová adresa ověřena na: phil.muni.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Nový encyklopedický slovník češtiny
P Karlík, M Nekula, J Pleskalová, J Bachmannová, J Balhar, A Bičan, ...
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
892016
Enklitika v češtině barokní doby
P Kosek
Host, 2011
532011
Historická mluvnice češtiny
P Kosek
Masarykova univerzita, 2014
352014
Spojovaci prostředky v češtině období baroka
P Kosek
Ostrava, 2003
252003
WORD ORDER OF REFLEXIVE SĚ IN FINITE VERB PHRASES IN THE FIRST EDITION OF THE OLD CZECH BIBLE TRANSLATION (PART I).
P Kosek, O Navrátilová, R Čech, J Mačutek
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 135 (3), 2018
182018
Starobylá dativní enklitika mi, si, ti ve staročeské bibli 1. redakce
P Kosek, R Čech, O Navrátilová
In Malčík, Petr (ed.). Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám …, 2018
162018
Wortstellung des Präteritum-Auxiliars in der alttschechischen Olmützer Bibel
P Kosek
Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik, 2017
162017
On the Development of Old Czech (En)clitics
P Kosek, R Čech, O Navrátilová, J Mačutek
Glottometrics 40, 51-62., 2018
13*2018
Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce
P Kosek, R Čech, O Navrátilová
122018
Jan Josef Božan: Slaviček rájský
JMP Kosek
Host - Ostravská univerzita, 1999
12*1999
The influence of the Latin Vulgate on the word order of pronominal enclitics in the 1st edition of the Old Czech Bible
P Kosek, R Čech, O Navrátilová
Diachronic Slavonic Syntax. Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in …, 2022
102022
Full valency and the position of enclitics in the Old Czech
R Čech, P Kosek, O Navrátilová, J Mačutek
Proceedings of the First Workshop on Quantitative Syntax (Quasy, SyntaxFest …, 2019
92019
Wackernagel’s Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech. Competition or Cooperation?
R Čech, P Kosek, O Navrátilová, J Mačutek
Journal of Linguistics/Jazykovedný casopis 70 (2), 267-275, 2019
92019
Bratrský pravopis
P Kosek
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
92016
Development of Word Order of Preterite Auxiliary Clitics in Old Czech Bibles
P Kosek
Peter Lang, 2015
92015
První korpusová mluvnice češtiny (recenze)
P Kosek, M Ziková, K Osolsobě, M Křístek, J Vojtová
92011
Čistý plamen lásky. Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska
JMPK eds.)
Host - Ostravská univerzita, 2004
92004
Jazyk kancionálu Harfa nová Jana Liberdy
P Kosek
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná …, 2004
92004
Vývoj českých klitik
P Kosek
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
72016
Interpunkce českých tištěných kancionálů 17. a 18. století a její transkripce
P Kosek
na, 2010
72010
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20