Luděk Šefrna
Luděk Šefrna
Verified email at natur.cuni.cz
TitleCited byYear
Identification of Neolithic to Modern erosion–sedimentation phases using geochemical approach in a loess covered sub-catchment of South Moravia, Czech Republic
T Zádorová, V Penížek, L Šefrna, O Drábek, M Mihaljevič, Š Volf, ...
Geoderma 195, 56-69, 2013
512013
Uncoordinated new retail development and its impact on land use and soils: A pilot study on the urban fringe of Prague, Czech Republic
J Spilková, L Šefrna
Landscape and Urban Planning 94 (2), 141-148, 2010
472010
Spatial delineation of organic carbon-rich Colluvial soils in Chernozem regions by Terrain analysis and fuzzy classification
T Zádorová, V Penížek, L Šefrna, M Rohošková, L Borůvka
Catena 85 (1), 22-33, 2011
322011
Distichia peat—A new stable isotope paleoclimate proxy for the Andes
G Skrzypek, Z Engel, T Chuman, L Šefrna
Earth and Planetary Science Letters 307 (3-4), 298-308, 2011
202011
Climate in the Western Cordillera of the Central Andes over the last 4300 years
Z Engel, G Skrzypek, T Chuman, L Šefrna, M Mihaljevič
Quaternary Science Reviews 99, 60-77, 2014
182014
Vegetation history of chernozems in the Czech Republic
B Vysloužilová, L Danková, D Ertlen, J Novák, D Schwartz, L Šefrna, ...
Vegetation history and archaeobotany 23 (1), 97-108, 2014
182014
Rozvoj povodí Kocáby
I Bičík, R Perlín, L Šefrna
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2001
182001
Chernozem. From concept to classification: a review
B Vysloužilová, D Ertlen, D Schwartz, L Šefrna
AUC Geographica 51 (1), 85-95, 2016
17*2016
Investigation of vegetation history of buried chernozem soils using near-infrared spectroscopy (NIRS)
B Vysloužilová, D Ertlen, L Šefrna, T Novák, K Virágh, M Rué, ...
Quaternary International 365, 203-211, 2015
172015
Variety in cereal cultivation in the Late Bronze and Early Iron Ages in relation to environmental conditions
D Dreslerová, P Kočár, T Chuman, L Šefrna, Š Poništiak
Journal of Archaeological Science 40 (4), 1988-2000, 2013
172013
Retenční potenciál a hydrologická bilance horského vrchoviště: případová studie Rokytecké slatě, povodí horní Otavy
L VLČEK, J Kocum, B JANSKÝ, L ŠEFRNA, A KUČEROVÁ
JZ. Česko. Geografie 117 (4), 395-414, 2012
162012
Pedologická charakteristika povodí Otavy ve vztahu k povodím
L ŠEFRNA
Sborník příspěvků GAČR 205, Z052, 2004
132004
Floodplain and its delimitation
M Křížek, F Hartvich, T Chuman, L Šefrna, M Šobr, T Zádorová
Geografie–Sborník ČGS 111 (3), 260-273, 2006
122006
Comparison of land use changes in and outside biosphere reserves in Czechia
I Bičík, P Chromý, L Jeleček, L Kupková, L Šefrna
Land use changes in comparative perspective, 249-258, 2002
122002
Posouzení efektivnosti změn ve využívání krajiny pro retenci a retardaci vody jako preventivní opatření před povodněmi
V Vilímek, J Langhammer, L Šefrna, Z Lipský, M Křížek, J Stehlík
Prague, PřF UK [Assessment of effectiveness of the landuse changes as a …, 2003
112003
Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
J Kabrda, I Bičík, L Šefrna
Geografický časopis 58 (4), 63-87, 2006
102006
The Amazon River headstream area in the Cordillera Chila, Peru: hydrographic, hydrological and glaciological conditions
B Janský, Z Engel, J Kocum, L Šefrna, J Česák
Hydrological sciences journal 56 (1), 138-151, 2011
92011
Proposal for a method for Colluvisol delineation in Chernozem region.
T Zádorová, T Chuman, L Šefrna
Soil and Water Research 3 (4), 215-222, 2008
82008
Vznik a vývoj nivy z pedogeografického hlediska
L Šefrna
Povodně a změny v krajině, Praha, 209-215, 2007
72007
Změny využiží ploch v Česku 1845–2000
I Bičík, L JELEČEK, J KABRDA, L KUPKOVÁ, Z LIPSKÝ, P MAREŠ, ...
Edice Geographica. Nakladatelství ČGS, Praha, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20