Luděk Šefrna
Luděk Šefrna
Verified email at natur.cuni.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Identification of Neolithic to Modern erosion–sedimentation phases using geochemical approach in a loess covered sub-catchment of South Moravia, Czech Republic
T Zádorová, V Penížek, L Šefrna, O Drábek, M Mihaljevič, Š Volf, ...
Geoderma 195, 56-69, 2013
562013
Uncoordinated new retail development and its impact on land use and soils: A pilot study on the urban fringe of Prague, Czech Republic
J Spilková, L Šefrna
Landscape and Urban Planning 94 (2), 141-148, 2010
502010
Spatial delineation of organic carbon-rich Colluvial soils in Chernozem regions by Terrain analysis and fuzzy classification
T Zádorová, V Penížek, L Šefrna, M Rohošková, L Borůvka
Catena 85 (1), 22-33, 2011
332011
Chernozem. from concept to classification: A review
B Vysloužilová, D Ertlen, D Schwartz, L Šefrna
AUC Geographica 51 (1), 85-95, 2016
24*2016
Vegetation history of chernozems in the Czech Republic
B Vysloužilová, L Danková, D Ertlen, J Novák, D Schwartz, L Šefrna, ...
Vegetation history and archaeobotany 23 (1), 97-108, 2014
222014
Investigation of vegetation history of buried chernozem soils using near-infrared spectroscopy (NIRS)
B Vysloužilová, D Ertlen, L Šefrna, T Novák, K Virágh, M Rué, ...
Quaternary International 365, 203-211, 2015
212015
Distichia peat—A new stable isotope paleoclimate proxy for the Andes
G Skrzypek, Z Engel, T Chuman, L Šefrna
Earth and Planetary Science Letters 307 (3-4), 298-308, 2011
212011
Climate in the Western Cordillera of the Central Andes over the last 4300 years
Z Engel, G Skrzypek, T Chuman, L Šefrna, M Mihaljevič
Quaternary Science Reviews 99, 60-77, 2014
202014
Variety in cereal cultivation in the Late Bronze and Early Iron Ages in relation to environmental conditions
D Dreslerová, P Kočár, T Chuman, L Šefrna, Š Poništiak
Journal of Archaeological Science 40 (4), 1988-2000, 2013
192013
Retenční potenciál a hydrologická bilance horského vrchoviště: případová studie Rokytecké slatě, povodí horní Otavy
L VLČEK, J Kocum, B JANSKÝ, L ŠEFRNA, A KUČEROVÁ
JZ. Česko. Geografie 117 (4), 395-414, 2012
172012
Pedologická charakteristika povodí Otavy ve vztahu k povodním
L ŠEFRNA
Sborník příspěvků GAČR 205, Z052, 2004
142004
Rozvoj povodí Kocáby
I Bičík, R Perlín, L Šefrna
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2001
142001
Floodplain and its delimitation
M Křížek, F Hartvich, T Chuman, L Šefrna, M Šobr, T Zádorová
Geografie–Sborník ČGS 111 (3), 260-273, 2006
132006
Comparison of Land-Use Changes in and outside Biosphere Reserves in Czechia
L S‘efrna
Land use changes in comparative perspective, 249, 2002
122002
Soil organic carbon density and storage in podzols–a case study from Ralsko region (Czech Republic)
K Freyerová, L Šefrna
AUC Geographica 49 (2), 65-72, 2014
112014
Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
J Kabrda, I Bičík, L Šefrna
Geografický časopis 58 (4), 63-87, 2006
102006
Posouzení efektivnosti změn ve využívání krajiny pro retenci a retardaci vody jako preventivní opatření před povodněmi
V Vilímek, J Langhammer, L Šefrna, Z Lipský, M Křížek, J Stehlík
Prague, PřF UK [Assessment of effectiveness of the landuse changes as a …, 2003
102003
The Amazon River headstream area in the Cordillera Chila, Peru: hydrographic, hydrological and glaciological conditions
B Janský, Z Engel, J Kocum, L Šefrna, J Česák
Hydrological sciences journal 56 (1), 138-151, 2011
92011
Proposal for a method for Colluvisol delineation in Chernozem region
T Zádorová, T Chuman, L Šefrna
Soil Water Res 3, 215-222, 2008
92008
Vznik a vývoj nivy z pedogeografického hlediska
L Šefrna
Povodně a změny v krajině, Praha, 209-215, 2007
72007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20