Janusz Zaleski
Janusz Zaleski
IMGW /Politechnika Wrocławska
E-mailová adresa ověřena na: odrapcu.pl
NázevCitaceRok
Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu
T Geodecki, G Gorzelak, J Górniak, J Hausner, S Mazur, J Szlachta, ...
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012
1182012
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033
P Korcelli, M Degórski, D Drzazga, T Komornicki, T Markowski, J Szlachta, ...
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010
922010
Kurs na innowacje
T Geodecki, G Gorzelak, J Górniak, J Hausner, S Mazur, J Szlachta, ...
Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, 24-26, 2012
772012
Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju
J Zaucha, T Brodzicki, D Ciołek, T Komornicki, J Szlachta, J Zaleski, ...
Difin, 2015
642015
Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego
J Duda, A Jeżowski, W Misiąg, B Nowak, J Szlachta, J Zaleski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 2004
492004
Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020
J Szlachta, J Zaleski
Gospodarka Narodowa 243 (10), 37-56, 2010
442010
Modelling EU accession and Structural Fund impacts using the new Polish HERMIN model
J Bradley, J Zaleski
Opracowanie robocze, ESRI i WARR, luty, 2003
442003
Integration, Growth, and Cohesion in an Enlarged European Union
J Bradley, GG Petrakos, J Traistaru
Springer Science & Business Media, 2006
392006
Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce
D Kijowski, M Kulesza, W Misiąg, S Prutis, M Stec, J Szlachta, J Zaleski
Samorząd terytorialny, 2004
392004
Wzorowy urząd, czyli, Jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki
W Misiąg
Instytut Badan Nad Gospodarka Rynkowa, 2005
342005
Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
J Bradley, J Zaleski, P Tomaszewski, M Zembaty
Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, 2006
322006
Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN
J Bradley, J Zaleski
Gospodarka Narodowa, 17-46, 2003
302003
Narodowa strategia rozwoju regionalnego
J Szlachta
Wydawn. Naukowe PWN, 2000
272000
Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej
J Zaleski, C Kociński, A Solecki, B Turowski, S Wysocki, J Duda, W Skiba, ...
Raport Programu Reformy Administracji Publicznej, Instytut Spraw Publicznych …, 2000
252000
Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP
Z Gilowska, D Kijowski, M Kulesza, W Misiąg, S Prutis, M Stec, J Szlachta, ...
Samorząd Terytorialny 12 (1-2 (133-134)), 2002
232002
Wpływ spójności terytorialnej na zmiany polityki strukturalnej Unii Europejskiej
J Szlachta, J Zaleski
Gospodarka Narodowa 231 (4), 91-110, 2009
222009
Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia
D Kijowski, M Kulesza, W Misiąg, S Prutis, M Stec, J Szlachta, J Zaleski
Samorząd terytorialny 15 (1-2 (169-170)), 2005
212005
Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013
J Szlachta, J Zaleski
Gospodarka Narodowa 222 (3), 87-103, 2008
192008
Kurs na innowacje
J Hausner
Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu [Course on innovation. How to …, 2012
182012
Wpływ realizacji inwestycji finansowych z funduszy unijnych na kształtowanie głównych wskaźników dokumentów strategicznych–Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii …
J Zaleski, A Wojtasiak-Terech, P Tomaszewski, M Zembaty, J Bradley
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław, 2008
182008
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20