Janusz Zaleski
Janusz Zaleski
IMGW /Politechnika Wrocławska
E-mailová adresa ověřena na: odrapcu.pl
Název
Citace
Citace
Rok
Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu
T Geodecki, G Gorzelak, J Górniak, J Hausner, S Mazur, J Szlachta, ...
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012
1122012
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033
P Korcelli, M Degórski, D Drzazga, T Komornicki, T Markowski, J Szlachta, ...
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010
992010
Kurs na innowacje
T Geodecki, G Gorzelak, J Górniak, J Hausner, S Mazur, J Szlachta, ...
Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, 24-26, 2012
802012
Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju
J Zaucha, T Brodzicki, D Ciołek, T Komornicki, J Szlachta, J Zaleski, ...
Difin, 2015
672015
Integration, growth and cohesion in an enlarged European Union: An overview
J Bradley, G Petrakos, I Traistaru
Integration, growth and cohesion in an enlarged European Union, 1-25, 2005
582005
Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego
J Duda, A Jeżowski, W Misiąg, B Nowak, J Szlachta, J Zaleski
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 2004
502004
Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020
J Szlachta, J Zaleski
Gospodarka Narodowa 243 (10), 37-56, 2010
452010
Modelling EU accession and Structural Fund impacts using the new Polish HERMIN model
J Bradley, J Zaleski
Modelling Economies in Transition, 2003
432003
Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce
D Kijowski, M Kulesza, W Misiąg, S Prutis, M Stec, J Szlachta, J Zaleski
Samorząd terytorialny, 2004
402004
Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
J Bradley, J Zaleski, P Tomaszewski, M Zembaty
Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, 2006
332006
Wzorowy urząd, czyli, Jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki
W Misiąg
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005
332005
Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN
J Bradley, J Zaleski
Gospodarka Narodowa, 17-46, 2003
322003
Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych–Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii …
J Zaleski, A Wojtasiak-Terech, P Tomaszewski, M Zembaty, J Bradley
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 2008
272008
Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP
Z Gilowska, D Kijowski, M Kulesza, W Misiąg, S Prutis, M Stec, J Szlachta, ...
Samorząd Terytorialny 12 (1-2 (133-134)), 2002
242002
Narodowa strategia rozwoju regionalnego
J Szlachta
Wydawn. Naukowe PWN, 2000
242000
Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia
D Kijowski, M Kulesza, W Misiąg, S Prutis, M Stec, J Szlachta, J Zaleski
Samorząd terytorialny 15 (1-2 (169-170)), 2005
232005
Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej
J Zaleski, C Kociński, A Solecki, B Turowski, S Wysocki, J Duda, W Skiba, ...
ISP, Warszawa, 2000
232000
Wpływ spójności terytorialnej na zmiany polityki strukturalnej Unii Europejskiej
J Szlachta, J Zaleski
Gospodarka Narodowa 231 (4), 91-110, 2009
222009
Kurs na innowacje
J Hausner, T Geodecki, G Grzelak, J Górniak, S Mazaur, J Szlachta, ...
Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, 2012
202012
Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013
J Szlachta, J Zaleski
Gospodarka Narodowa 222 (3), 87-103, 2008
202008
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20