Vladimír Ira
Vladimír Ira
Neznámá organizace
E-mailová adresa ověřena na: savba.sk
NázevCitaceRok
Kvalita života z pohľadu humánnej geografie
V Ira, I Andráško
Geografický časopis 59 (2), 159-179, 2007
532007
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
482014
Geografia času: prístup, základné koncepty a aplikácie
V Ira
Geografický časopis 53 (3), 221-246, 2001
482001
Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykładzie Pragi, Bratysławy, Ołomuńca oraz Presova)
R Matlovič, V Ira, L Sýkora, Z Szczyrba
Miasto postsocjalistyczne–organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany …, 2001
412001
The changing intra-urban structure of the Bratislava city and its perception
V Ira
GEOGRAFICKY CASOPIS SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 55, 91-108, 2003
402003
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch
M Huba, V Ira
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR, 2000
312000
Quality of life and urban space (case studies from city of Bratislava, Slovakia)
V IRA
Europa XXI 12, 83-96, 2005
232005
Quality of life in the urban environment of Bratislava: two time-spatial perspectives
V Ira, I Andráško
Geografický časopis 60 (2), 149-178, 2008
222008
Výkladový slovník termínov z trvalej udržateľnosti
J Hanušin, M Huba, V Ira, I Klinec, J Podoba, J Szőllős
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR, 2000
222000
„Každodenné aktivity človeka z pohľadu geografie času.“
V Ira
Acta Geographica Universitatis Comenianae 47, 57-66, 2006
212006
Changes of rural space in Slovakia from sustainability perspective
V Ira, M Huba
Geographica Slovenica 31, 151-161, 1999
211999
Kvalita života a jej regionálna diferenciácia v Slovenskej republike
V IRA, A MICHÁLEK, P PODOLÁK
Životné prostredie 39 (6), 290-294, 2005
192005
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
162012
Behavioural-geographical aspects of environmental quality
V Ira, D Kollár
GeoJournal 32 (3), 221-224, 1994
161994
Podoby regionálnych odlišností na Slovensku
V Ira, L Falťan, J Pašiak, P Gajdoš
SÚ SAV, Bratislava, 2005
152005
Územná diferenciácia vybavenosti bytov v SR ako jednej z dimenzií kvality života
V Ira
České a slovenské regiony na počátku třetího milénia (Sborník 6. česko …, 2003
152003
Social, economic and environmental dimension of sustainable development in protected areas
V Ira
Ekologia(Bratislava)/Ecology(Bratislava) 20, 305-316, 2001
152001
Indikátory trvalo udržateľného rozvoja miest
M Huba, V Ira, S Mačáková, D Švihlová, Z Záborská
Košice: ETP-STUŽ, 99p, 2000
152000
Vnútromestský pohyb človeka v čase a priestore (na príklade Bratislavy)
V Ira
Urbánny vývoj na rozhraní milénií. Urbánne a krajinné štúdie 3, 167-173, 2000
152000
Životné prostredie, kvalita života a trvalo udržateľný rozvoj vo vnímaní a predstavách obyvateľov (v regiónoch Dolné Pomoravie, Tatry a Východné Karpaty)
V Ira
Folia Geographica 3, 338-339, 1999
141999
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20