Follow
Roman Čampula
Roman Čampula
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Verified email at cdv.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
An R package for identification of outliers in environmental time series data
M Čampulová, R Čampula, J Holeąovský
Environmental Modelling & Software 155, 105435, 2022
62022
Modelling Household Car Ownership in the Selected Regions of the Czech Republic.
M Čampulová, R Čampula
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 68 (3), 2020
12020
Measured impacts of low emission zones on air quality changes in German cities. A lesson for the Czech Republic
M Tögel, R Čampula, L ©pička
Hygiena 64, 154-163, 2019
2019
Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů: minimální standardy návrhů modelů pro dopravní plánování
J Ondráčková, P Hofhansl, Z Melzer, J Dufek, J Volej, J Valta, R Čampula, ...
Centrum dopravního výzkumu, 2017
2017
Podpora řízení dopravy při mimořádných událostech na dopravní síti
M Lazor, R Čampula, P ©enk
Bezpečnost regionů, 206-214, 2016
2016
Operative travel demand management in the case of evacuations and extraordinary events on a transport network
J Novák, P Malina, J Apeltauer, P ©enk, R Čampula
The Sustainable City IX: Urban Regeneration and Sustainability, 899-908, 2014
2014
Zavedení managementu informační bezpečnosti v malém podniku
R Čampula
Vysoké učení technické v Brně, 2013
2013
Webový prezentační systém poradenské firmy
R Čampula
Vysoké učení technické v Brně, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8