Follow
Доценко Сергій Ілліч
Доценко Сергій Ілліч
● Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Verified email at khntusg.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів
АІ Прокопенко, АИ Прокопенко, ЄВ Підчасов, ЕВ Подчасов, ...
ХНПУ імені ГС Сковороди, вид.Мітра, 2019
172019
Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу (теоретичні та методологічні засади)
СО Доценко
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, Вид-во…, 2018
142018
Криптография нового поколения: Интегральные уравнения как альтернатива алгебраической методологии
ГК Броншпак, ИА Громыко, СИ Доценко, ЕЛ Перчик
Прикладная радиоэлектроника, 337-349, 2014
102014
К вопросу о кризисе системной методологии и пути его преодоления
СИ Доценко
Технологический аудит и резервы производства 4 (1 (18)), 12-17, 2014
102014
Оптимальні методи управління будівельною організацією комбінатного типу
ВІ Савенко, СІ Доценко, ВВ Клюєва, МО Терещук
Управління розвитком складних систем, 147-154, 2018
82018
Формування та розвиток просторової уяви учнів шляхом створення та використання 3D моделей
СА Пойда, ТВ Галич
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія…, 2018
72018
Розвиток принципу бінарних відносин в теорії управління економічними процесами
СІ Доценко, СИ Доценко
Полтав. держ. аграр. акад., ПП" Технолог. Центр", 2015
72015
Теоретичні основи створення інтелектуальних систем комп’ютерної підтримки рішень при управлінні енергозбереженням організацій: дис.… д-ра техн. наук: 05.13. 06/Харківський…
СІ Доценко
СІ Доценко, 2017
62017
On the issue of system methodology crisis and ways to overcome it
С Доценко
Technology audit and production reserves 4 (1), 12-17, 2014
62014
Время как фундаментальный организационный фактор в общей теории предприятия
СИ Доценко
монография/СИ Доценко, 2013
52013
Архітектоніка функціональної системи як елемент організації діяльності в загальній теорії підприємства
СІ Доценко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Технічний прогрес та…, 2013
52013
Елементи методології формування загальної теорії підприємства
СІ Доценко
Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному…, 2012
52012
Методологія декомпозиції змісту організаційних задач енергетичної діяльності підприємств
СІ Доценко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2011
52011
Формирование ведомственной системы сбора метеоданных в условиях эффективного оптового рынка электроэнергии
НН Титов, МС Доценко, СИ Доценко, НМ Черемисин, ПД Лежнюк
Працi Iнституту електродинамiки НАН України. Спецiальний випуск. Енергетичнi…, 2009
52009
Методологія організації процесів енергетичної діяльності підприємств АПК
СІ Доценко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 0
5
Principle of the total organization of intellectual systems
СІ Доценко
Radioelectronic and computer systems, 4-16, 2019
42019
Інтелектуальні інформаційні інструменти розвитку виробничих систем, енергетичного менеджменту та підприємства в цілому
ВІ Савенко, СІ Доценко, ВВ Клюєва, СП Пальчик, МО Терещук
Управління розвитком складних систем, 195-204, 2019
42019
Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління
ВІ Савенко, СІ Доценко, ВВ Клюєва, СП Пальчик
КНУБА, 2018
42018
Розвиток творчої уяви учнів початкових класів під час вивчення природничо-математичних дисциплін
С Доценко
Рідна школа, 34-39, 2016
42016
Удосконалення моделі системи енергетичного менеджменту
СІ Доценко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20