Sledovat
Zdeněk Kučera
Zdeněk Kučera
Neznámá organizace
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Typologie venkovského prostoru Česka
R Perlín, S Kučerová, Z Kučera
Geografie 115 (2), 161-187, 2010
1512010
Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka
E Heřmanová, P Chromý
ASPI, 2009
712009
Regional Identity, Contemporary and Historical Regions and the Issue of Relict Borders
P Chromý, S Kučerová, Z Kučera
The Case of Czechia. Regions and Regionalism 9 (2), 9-19, 2009
442009
Biocultural diversity in Europe
M Agnoletti, F Emanueli
Springer International Publishing, 2016
402016
Zdravotní gramotnost obyvatel ČR–výsledky komparativního reprezentativního šetření [Health literacy of the Czech population-results of a comparative representative survey]
Z Kučera, J Pelikan, A Šteflová
Čas. lék. čes 155, 233-41, 2016
362016
Changes in the Spatial Distribution of Elementary Schools and Their Impact on Rural Communities in Czechia in the Second Half of the 20th Century.
S Kučerová, Z Kučera
Journal of Research in Rural Education 27 (11), 2012
362012
Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechia’s resettled borderland
Z Kučera, S Kučerová
Historická geografie 38 (1), 165-184, 2012
352012
A Typology of Rural Space in Czechia according to its Potential for Development
R Perlin, S Kucerova, Z Kucera
Geografie 115 (2), 161-187, 2010
282010
Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje
P Chromý, M Semian, Z Kučera
Geografie 119 (3), 259-277, 2014
242014
The forming of regional identity and identity of regions in Czechia–introduction to the research on the impact of second housing and tourism
D Fialová, P Chromý, Z Kučera, J Spilková, P Štych, J Vágner
AUC GEOGRAPHICA 45 (1), 49-60, 2019
222019
Depopulation, resettlement and landscape changes in the peripheries of the Czech borderland
Z Kučera, P Chromý
The Political Ecology of Depopulation: Inequality, Landscape, and People …, 2012
212012
Landscape heritage between areal preservation and areal development–the case of Czechia
Z Kučera, S Kučerová-Kuldová, P Chromý
Geographia Polonica 81 (2), 5-23, 2008
212008
Changes in the rural elementary schools network in Czechia during the second half of the 20th century and its possible impact on rural areas
S Kucerová, Z Kucera
European Countryside 1 (3), 125, 2009
172009
Změny dostupnosti základních škol v Česku jako faktor znevýhodnění regionů a lokalit
S Kučerová, T Mattern, P Štych, Z Kučera
Geografie 116 (3), 300-316, 2011
162011
Historical geography between geography and historiography
Z Kučera
Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History …, 2008
162008
Name as a regional brand: The case of Local Action Groups in Czechia
M Semian, P Chromý, Z Kučera
Journal of Language and Politics 15 (6), 768-789, 2016
152016
Vztah periferiality a vzdělávání: Lze definovat periferní oblasti na základě vývoje sítě základních škol
S Kučerová, Z Kučera
Acta geographica Universitatis Comenianae 52, 59-73, 2009
152009
Krajina v české geografii a otázka relevance přístupů anglo-americké humánní geografie
Z Kučera
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 114 (2), 145-155, 2009
142009
Rozmanité cesty regionální geografie
Z Kučera
Geografické rozhledy 20 (5), 14-18, 2011
132011
Vnímání venkova: klíčový fenomén jeho rozvoje
Z KUČERA, S KULDOVÁ
Sborník příspěvků Venkov je náš svět, Český Krumlov, 394-402, 2006
132006
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20