Zdeněk Kučera
Zdeněk Kučera
Neznámá organizace
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Typologie venkovského prostoru Česka
R Perlín, S Kučerová, Z Kučera
Geografie 115 (2), 161-187, 2010
1272010
Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka
E Heřmanová, P Chromý
ASPI, 2009
682009
Regional Identity, Contemporary and Historical Regions and the Issue of Relict Borders
P Chromý, S Kučerová, Z Kučera
The Case of Czechia. Regions and Regionalism 9 (2), 9-19, 2009
442009
Changes in the Spatial Distribution of Elementary Schools and Their Impact on Rural Communities in Czechia in the Second Half of the 20th Century.
S Kučerová, Z Kučera
Journal of Research in Rural Education 27 (11), 2012
342012
Biocultural diversity in Europe
M Agnoletti, F Emanueli
Springer International Publishing, 2016
332016
Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechia’s resettled borderland
Z Kučera, S Kučerová
Historická geografie 38 (1), 165-184, 2012
232012
The forming of regional identity and identity of regions in Czechia–introduction to the research on the impact of second housing and tourism
D Fialová, P Chromý, Z Kučera, J Spilková, P Štych, J Vágner
AUC Geographica 45 (1), 49-60, 2010
222010
Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje
P Chromý, M Semian, Z Kučera
Geografie 119 (3), 259-277, 2014
212014
A Typology of Rural Space in Czechia according to its Potential for Development
R Perlin, S Kucerova, Z Kucera
Geografie 115 (2), 161-187, 2010
212010
Landscape heritage between areal preservation and areal development–the case of Czechia
Z Kučera, S Kučerová-Kuldová, P Chromý
Geographia Polonica 81 (2), 5-23, 2008
172008
Changes in the rural elementary schools network in Czechia during the second half of the 20th century and its possible impact on rural areas
S Kučerová, Z Kučera
European Countryside 1 (3), 125-140, 2009
162009
Name as a regional brand: The case of Local Action Groups in Czechia
M Semian, P Chromý, Z Kučera
Journal of Language and Politics 15 (6), 768-789, 2016
152016
Změny dostupnosti základních škol v Česku jako faktor znevýhodnění regionů a lokalit
S Kučerová, T Mattern, P Štych, Z Kučera
Geografie 116 (3), 300-316, 2011
142011
Vztah periferiality a vzdělávání: Lze definovat periferní oblasti na základě vývoje sítě základních škol
S Kučerová, Z Kučera
Acta geographica Universitatis Comenianae 52, 59-73, 2009
142009
Krajina v české geografii a otázka relevance přístupů anglo-americké humánní geografie
Z Kučera
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 114 (2), 145-155, 2009
132009
Vnímání venkova: klíčový fenomén jeho rozvoje
Z KUČERA, S KULDOVÁ
Sborník příspěvků Venkov je náš svět, Český Krumlov, 394-402, 2006
132006
Depopulation, resettlement and landscape changes in the peripheries of the Czech borderland
Z Kučera, P Chromý
The Political Ecology of Depopulation: Inequality, Landscape, and People …, 2012
122012
Rozmanité cesty regionální geografie
Z Kučera
Geografické rozhledy 20 (5), 14-18, 2011
102011
Historical geography between geography and historiography
Z Kučera
Klaudyán-Internet Journal of Historical Geography and Environmental History …, 2008
102008
Zanikání sídel v pohraničí Čech po roce 1945
Z Kučera
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006
102006
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20