Zdeněk Kučera
Zdeněk Kučera
Neznámá organizace
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
NázevCitaceRok
Typologie venkovského prostoru Česka
R Perlín, S Kučerová, Z Kučera
Geografie 115 (2), 161-187, 2010
1152010
Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka
E Heřmanová, P Chromý
ASPI, 2009
692009
Regional Identity, Contemporary and Historical Regions and the Issue of Relict Borders
P Chromý, S Kučerová, Z Kučera
The Case of Czechia. Regions and Regionalism 9 (2), 9-19, 2009
382009
Biocultural diversity in Europe
M Agnoletti, F Emanueli
Springer, 2016
272016
Changes in the Spatial Distribution of Elementary Schools and Their Impact on Rural Communities in Czechia in the Second Half of the 20th Century.
S Kučerová, Z Kučera
Journal of Research in Rural Education 27 (11), 2012
232012
The forming of regional identity and identity of regions in Czechia–introduction to the research on the impact of second housing and tourism
D Fialová, P Chromý, Z Kučera, J Spilková, P Štych, J Vágner
AUC Geographica 45 (1), 49-60, 2010
212010
Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechia’s resettled borderland
Z Kučera, S Kučerová
Historická geografie 38 (1), 165-184, 2012
192012
A Typology of Rural Space in Czechia according to its Potential for Development
R Perlin, S Kucerova, Z Kucera
Geografie 115 (2), 161-187, 2010
172010
Landscape heritage between areal preservation and areal development–the case of Czechia
Z Kučera, S Kučerová-Kuldová, P Chromý
Geographia Polonica 81 (2), 5-23, 2008
172008
Changes in the rural elementary schools network in Czechia during the second half of the 20th century and its possible impact on rural areas
S Kučerová, Z Kučera
European Countryside 1 (3), 125-140, 2009
162009
Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje
P Chromý, M Semian, Z Kučera
Geografie 119 (3), 259-277, 2014
142014
Vztah periferiality a vzdělávání: Lze definovat periferní oblasti na základě vývoje sítě základních škol
S Kučerová, Z Kučera
Acta geographica Universitatis Comenianae 52, 59-73, 2009
132009
Name as a regional brand
M Semian, P Chromý, Z Kučera
Journal of Language and Politics 15 (6), 768-789, 2016
122016
Změny dostupnosti základních škol v Česku jako faktor znevýhodnění regionů a lokalit
S KUČEROVÁ, T MATTERN, P ŠTYCH, Z KUČERA
Geografie 116 (3), 300-316, 2011
112011
Krajina v české geografii a otázka relevance přístupů anglo-americké humánní geografie
Z Kučera
Geografie 114, 145-155, 2009
112009
Depopulation, resettlement and landscape changes in the peripheries of the Czech borderland
Z Kučera, P Chromý
The Political Ecology of Depopulation: Inequality, Landscape, and People …, 2012
102012
Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR
K Klusáček, Z Kučera, M Pazour
Technologické centrum Akademie věd ČR, 2008
102008
Vnímání venkova: klíčový fenomén jeho rozvoje
Z KUČERA, S KULDOVÁ
Sborník příspěvků Venkov je náš svět, Český Krumlov, 394-402, 2006
102006
Rozmanité cesty regionální geografie
Z Kučera
Geografické rozhledy 20 (5), 14-18, 2011
92011
Zanikání sídel v pohraničí Čech po roce 1945
Z Kučera
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006
92006
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20