Jerzy Bański
Jerzy Bański
IGiPZ PAN
E-mailová adresa ověřena na: twarda.pan.pl - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce
J Bański, W Stola, 3 Studia Obszarów Wiejskich
PTG, 2002
209*2002
Geografia polskiej wsi
J Bański
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
1712006
Geografia rolnictwa Polski
J Bański
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
1412007
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku
G Węcławowicz, J Bański, M Degórski, T Komornicki, P Korcelli, ...
PAN IGiPZ, 2006
1322006
Obszary problemowe w rolnictwie Polski
J Bański
IGiPZ PAN, 1999
1271999
Transformations in housing construction in rural areas of Poland's Lublin region—Influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics
J Bański, M Wesołowska
Landscape and urban planning 94 (2), 116-126, 2010
1152010
Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego
J Bański
Studia Obszarów Wiejskich, 2008
862008
STAN ZAAWANSOWANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WGMINACH
P Sleszynski, J Bański, M Degórski, T Komornicki, M Wieckowski
79*2007
Strefa podmiejska-już nie miasto, jeszcze nie wieś, w: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, A
J Bański
Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Toruń, 29-43, 2008
752008
Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi
J Bański
Studia Obszarów Wiejskich 9, 2005
702005
Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market economy
J Bański
AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA 57 (2), 93-101, 2011
532011
Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji
J Bański
Polska Akad. Nauk, Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im …, 1998
531998
Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich
J Bański, K Czapiewski
Zespół Badań Obszarów Wielskich IGiPZ PAN, 2009
522009
Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski= Impact of socio-economic transformation on population potential in the Eastern Poland
J Bański, W Pantylej, M Flaga, M Wesołowska
Studia Obszarów Wiejskich, 2014
50*2014
Granica w badaniach geograficznych-definicja i próba klasyfikacji= Border in geographical research studies-definition and an attempts at its classification
J Bański
Przegląd geograficzny 82 (4), 489-508, 2010
502010
Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce
J Bański
PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S …, 2009
462009
Typy ludnościowych obszarów problemowych
J Bański
Studia Obszarów Wiejskich 2, 41-52, 2002
452002
Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy
J Bański, M Mazur
Land Use Policy 54, 1-17, 2016
412016
Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce-polaryzacja czy rownowazenie?
J Bański
Przegląd Geograficzny. Polska Akademia Nauk 79 (1), 45-77, 2007
402007
Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce–przegląd podejść metodologicznych
J Bański
Przegląd Geograficzny 86 (4), 441-470, 2014
372014
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20