Jerzy Bański
Jerzy Bański
IGiPZ PAN
E-mailová adresa ověřena na: twarda.pan.pl - Domovská stránka
NázevCitaceRok
Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce
J Bański, W Stola, 3 Studia Obszarów Wiejskich
PTG, 2002
195*2002
Geografia polskiej wsi
J Bański
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
1622006
Geografia rolnictwa Polski
J Bański
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
1322007
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku
G Węcławowicz, J Bański, M Degórski, T Komornicki, P Korcelli, ...
PAN IGiPZ, 2006
1212006
Obszary problemowe w rolnictwie Polski
J Bański
IGiPZ PAN, 1999
1201999
Transformations in housing construction in rural areas of Poland's Lublin region—Influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics
J Bański, M Wesołowska
Landscape and urban planning 94 (2), 116-126, 2010
1062010
STAN ZAAWANSOWANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WGMINACH
P Sleszynski, J Bański, M Degórski, T Komornicki, M Wieckowski
76*2007
Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego
J Bański
Studia Obszarów Wiejskich, 2008
712008
Strefa podmiejska-już nie miasto, jeszcze nie wieś, w: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, A
J Bański
Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Toruń, 29-43, 2008
632008
Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi
J Bański
Studia Obszarów Wiejskich 9, 2005
632005
Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market economy
J Bański
AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA 57 (2), 93-101, 2011
522011
Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich
J Bański, K Czapiewski
Zespół Badań Obszarów Wielskich IGiPZ PAN, 2009
512009
Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji
J Bański
Polska Akad. Nauk, Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im …, 1998
491998
Granica w badaniach geograficznych-definicja i próba klasyfikacji= Border in geographical research studies-definition and an attempts at its classification
J Bański
Przegląd geograficzny 82 (4), 489-508, 2010
462010
Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski= Impact of socio-economic transformation on population potential in the Eastern Poland
J Bański, W Pantylej, M Flaga, M Wesołowska
Studia Obszarów Wiejskich, 2014
44*2014
Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce
J Bański
PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S …, 2009
442009
Typy ludnościowych obszarów problemowych
J Bański
Studia Obszarów Wiejskich 2, 41-52, 2002
402002
Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy
J Bański, M Mazur
Land Use Policy 54, 1-17, 2016
392016
Suburban and peripheral rural areas in Poland: The balance of development in the transformation period
J Bański
Geograficky Casopis Slovenskej Akademie Vied 57 (2), 117, 2005
362005
Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego
J Bański
Studia Obszarów Wiejskich, 2010
342010
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20