Follow
Paweł Sienkiewicz
Paweł Sienkiewicz
Verified email at up.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
High niche overlap in the stable isotope space of ground beetles
M Zalewski, D Dudek, AV Tiunov, JF Godeau, Y Okuzaki, H Ikeda, ...
Annales Zoologici Fennici, 301-312, 2014
292014
Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski
M Bunalski, M Przewoźny, R Ruta, P SIENKIEWICZ, R WĄSALA
Część 6, 12-29, 2015
222015
The effect of disturbance caused by rivers flooding on ground beetles (Coleoptera: Carabidae).
P Sienkiewicz, M Żmihorski
European Journal of Entomology 109 (4), 2012
212012
Rare and endangered beetles (Coleoptera) from Krajkowo Nature Reserve in the middle course of the Warta river in Western Poland
P Sienkiewicz, S Konwerski
Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region, 57-63, 2005
192005
Never ending story: a lesson in using sampling efficiency methods with ground beetles
M Żmihorski, P Sienkiewicz, P Tryjanowski
Journal of Insect Conservation 17 (2), 333-337, 2013
162013
Przyczynek do poznania chrząszczy Beskidu Niskiego
S KONWERSKI, P Sienkiewicz
Nowy pam. fizjogr 1 (1), 85-88, 2002
162002
Ground beetles on islands: on the effects of habitat and dispersal
M Zalewski, P Sienkiewicz, K Kujawa, I Hajdamowicz, W Ulrich
Annales Zoologici Fennici 49 (3), 139-152, 2012
152012
Prevalence of eugregarines (Apicomplexa: Eugregarinida) parasitizing in ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in various habitats.
P Sienkiewicz, JJ Lipa
Polish Journal of Entomology 78 (4), 351-368, 2009
152009
PREPRINT
M Zalewski, P Sienkiewicz, K Kujawa, I Hajdamowicz, W Ulrich
15*
Erotylidae (Insecta, Coleoptera) of Poland–problematic taxa, updated keys and new records
R Ruta, P Jałoszyński, P Sienkiewicz, S Konwerski
ZooKeys, 1, 2011
132011
Znaczenie rezerwatu „Krajkowo” koło Poznania dla ochrony chrząszczy (Coleoptera) środowisk dolin rzecznych
P Sienkiewicz, S Konwerski
Wiadomości Entomologiczne 23 (Supl 2), 189-191, 2004
122004
Nowe dane o rozmieszczeniu 50 gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) w Polsce
M WANAT, MA MAZUR, R CELADYN, P JAŁOSZYŃSKI, R RUTA, ...
Acta entomologica silesiana 24 (online 016), 1-20, 2016
102016
β-diversity decreases with increasing trophic rank in plant–arthropod food chains on lake islands
M Zalewski, I Hajdamowicz, M Stańska, D Dudek-Godeau, P Tykarski, ...
Scientific reports 8, 2018
92018
Chronione chrząszcze dendrofilne zachodniej Polski
M Bunalski, P Sienkiewicz, K Wojtkowski
Zagrożenia–ochrona–kompensacja. RDOŚ Poznań, 2012
92012
Nowe dane o występowaniu Rhysodes sulcatus (Fabr.)(Coleoptera: Rhysodidae) na terenie Nadleśnictwa Bircza w południowo-wschodniej Polsce
L Buchholz, K Komosinski, A Melke, P Michalski, R Szymczuk, L Koba, ...
Wiadomości Entomologiczne 3 (30), 2011
92011
Leiodidae (Coleoptera) of the Biedrusko range in Western Poland
S KONWERSKI, P SIENKIEWICZ
Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region. Warsaw Agric. Univ. Press …, 2005
92005
Leiodidae (Coleoptera) of the Biedrusko range in Western Poland
S KONWERSKI, P SIENKIEWICZ
Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region. Warsaw Agric. Univ. Press …, 2005
92005
Wing morphology is linked to stable isotope composition of nitrogen and carbon in ground beetles (coleoptera: carabidae).
M ZAleWSKI, D DuDeKGoDeAu, AV TIuNoV, JF GoDeAu, Y Okuzaki, ...
European Journal of Entomology 112 (4), 2015
82015
Chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) jako żywiciele pasożytniczych i komensalicznych eugregaryn (Apicomplexa: Eugregarinorida)-przegląd badań z terenu Polski
P Sienkiewicz, JJ Lipa
Wiadomości Entomologiczne 4 (29), 2010
82010
Nowe dane o występowaniu chrząszczy (Coleoptera) z wybranych rodzin na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Część I. Biegaczowate (Carabidae)
P SIENKIEWICZ, S KONWERSKI, M PRZEWOŹNY
Wiad. entomol 28 (4), 219-230, 2009
82009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20