Leos Vitek
Název
Citace
Citace
Rok
Veřejný sektor a veřejné finance: financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit
O František, P Jan, V Leoš
Grada Publishing as, 2010
1262010
Contracting-out at local government level: theory and selected evidence from the Czech and Slovak Republics
J Nemec, B Merickova, L Vitek
Public Management Review 7 (4), 637-647, 2005
702005
Zdanění a efektivnost
P Pudil, V Vybíhal, L Vítek, J Pavel
Praha: Eurolex Bohemia 158, 2004
57*2004
Daňová politika: Teorie a praxe
K Kubátová, L Vítek
Codex, 1997
421997
Daňová teória a daňový systém. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2009. 288 s
J MEDVEĎ, K KUBÁTOVÁ, J NEMEC, L VÍTEK, M ORVISKÁ, ...
262009
Poplatky k ochraně životního prostředí a jejich efektivnost
J JÍLKOVÁ, J Pavel, L Vítek, J SLAVÍK
Eurolex Bohemia, Praha, 2006
242006
Effectiveness of the Czech tax system
L Vitek, J Pavel, J Krbova
Baltic Journal of Economics 4 (2), 55-71, 2004
232004
The relationship between competition and efficiency of waste-collection services in the Czech Republic
J Pavel, J Slavík
Local Government Studies 44 (2), 275-296, 2018
18*2018
Ekonomická analýza zdanění příjmů
L Vítek
IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2008
172008
Transaction costs of environmental taxation: the administrative burden
J Pavel, L Vítek
Handbook of Research on Environmental Taxation, 2012
162012
Daňový systém ČR, aneb, Učebnice daňového práva
A Vančurová
Vox, 1998
151998
Adjustments to Accounting Profit in Determination of the income Tax base: Evolution in the Czech Republic
L Mejzlík, L Vítek, J Roe
European Financial and Accounting Journal 9 (4), 4-24, 2014
142014
Mezní efektivní daňové sazby zaměstnanců na českém a slovenském pracovním trhu v období transformace [Marginal effective tax rates on employees on czech and slovak labour …
J Pavel, L Vítek
Politická ekonomie 2005 (4), 477-494, 2005
142005
Daňová politika České republiky: historický vývoj, současnost a perspektivy zdanění na území ČR s ohledem na integraci českého hospodářství do světového ekonomického společentví
L Vítek
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001
142001
Social health insurance and its failures in the Czech Republic and Slovakia: The role of the state
J Medveď, J Nemec, L Vítek
Prague Economic Papers 14 (1), 64-81, 2005
122005
Environmental tax reform: administrative and compliance cost of energy taxes in the Czech Republic
J Pavel, L Vítek
Critical Issues in Environmental Taxation. International and Comparative …, 2010
112010
Evaluation of the Effectiveness of the Tax Collection–The Case of the Czech Central and Local Governments
L Vítek, K Pubal
United Nations Public Administration Network, 2002
112002
Spoločenské vyvolané náklady zdanění
J Vítková, L Vítek
Acta Oeconomica Pragensia 1, 15-30, 2012
102012
Privatisation and liberalisation in the utility sector: the case of telecommunications in the Czech and Slovak Republics
J Nemec, V Sagat, L Vitek
Public Administration and Development: The International Journal of …, 2004
102004
Effectiveness of the Czech Tax System-Administrative and Compliance Costs Measurement
L Vítek, J Pavel, K Pubal
IIPF congress, Prague, 2003
102003
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20