Leos Vitek
NázevCitaceRok
Veřejný sektor a veřejné finance: financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit
O František, P Jan, V Leoš
Grada Publishing as, 2010
1392010
Contracting-out at local government level: theory and selected evidence from the Czech and Slovak Republics
J Nemec, B Merickova, L Vitek
Public Management Review 7 (4), 637-647, 2005
682005
Daňová politika: Teorie a praxe
K Kubátová, L Vítek
Codex, 1997
521997
Zdanění a efektivnost
P Pudil, V Vybíhal, L Vítek, J Pavel
Praha: Eurolex Bohemia 158, 2004
332004
Poplatky k ochraně životního prostředí a jejich efektivnost
J JÍLKOVÁ, J Pavel, L Vítek, J SLAVÍK
Eurolex Bohemia, Praha, 2006
292006
Daňová teória a daňový systém. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2009. 288 s
J MEDVEĎ, K KUBÁTOVÁ, J NEMEC, L VÍTEK, M ORVISKÁ, ...
262009
Effectiveness of the Czech tax system
L Vitek, J Pavel, J Krbova
Baltic Journal of Economics 4 (2), 55-71, 2004
242004
a kol., 2004: Zdanění a efektivnost. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 158 s
P PUDIL, V Vybíhal, L Vítek, J Pavel
22
Mezní efektivní daňové sazby zaměstnanců na českém a slovenském pracovním trhu v období transformace [Marginal effective tax rates on employees on czech and slovak labour …
J Pavel, L Vítek
Politická ekonomie 2005 (4), 477-494, 2005
172005
15 Transaction costs of environmental taxation: the administrative burden
J Pavel, L Vitek
Handbook of Research on Environmental Taxation, 273, 2012
152012
Ekonomická analýza zdanění příjmů
L Vítek
IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2008
132008
Daňová politika České republiky: historický vývoj, současnost a perspektivy zdanění na území ČR s ohledem na integraci českého hospodářství do světového ekonomického společentví
L Vítek
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001
132001
Tax Compliance Costs: Selected Post-transitional Countries and the Czech Republic
J Pavel, L Vítek
Procedia Economics and Finance 12, 508-515, 2014
12*2014
Adjustments to Accounting Profit in Determination of the income Tax base: Evolution in the Czech Republic
L Mejzlík, L Vítek, J Roe
European Financial and Accounting Journal 9 (4), 4-24, 2014
122014
Social health insurance and its failures in the Czech Republic and Slovakia: The role of the state
J Medveď, J Nemec, L Vítek
Prague Economic Papers 14 (1), 2005
112005
Evaluation of the Effectiveness of the Tax Collection–The Case of the Czech Central and Local Governments
L Vítek, K Pubal
United Nations Public Administration Network, 2002
112002
Environmental Tax Reform: Administrative and Compliance Cost of Energy Taxes in the Czech Republic
J Pavel, L Vítek
Critical Issues in Environmental Taxation. International and Comparative …, 2010
102010
Effectiveness of the Czech Tax System–Administrative and Compliance Costs Measurement
L Vítek, J Pavel, K Pubal
IIPF congress, Prague, 2003
102003
Efektivnost českého daňového systému
L Vítek, J Pavel, K Pubal
Finance a úvěr 52 (11), 669-670, 2002
102002
Regulatory impact assessment in the Czech Republic
L Vítek
European Financial and Accounting Journal 7 (3-4), 63-78, 2012
92012
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20