Magdalena Bełza-Gajdzica
Název
Citace
Citace
Rok
Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce)
M Bełza
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
102015
Ableism a zjawisko infrahumanizacji „obcych”
M Bełza
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja 19 (2 (74)), 77-87, 2016
52016
Szkolnictwo specjalne w Polsce–różne formy organizacji
M Bełza
W: I. Fajfer-Kruczek, S. Wrona (red.), Wsparcie instytucjonalne w Polsce i …, 2011
52011
„Upokorzona” codzienność osób niepełnosprawnych
M Bełza, D Prysak
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2014
42014
Inny/Obcy (uczeń niepełnosprawny) jako podmiot „folkloru” szkolnego
M Bełza
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 99-112, 2016
22016
Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce)
M Bełza
22013
System edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w Republice Czeskiej i Polsce.„
M Bełza
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych 14, 23-50, 2012
22012
Potyczki w stosowaniu teorii ugruntowanej w badaniu studentów niepełnosprawnych
M Bełza
Rocznik Pedagogiczny, 2016
12016
Bezpieczny system rewizji szybów
M Bełza, A Michalunio, J Tobiczyk, Z Jurkowski
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 77-80, 2002
12002
Analiza wybranych płaszczyzn przestrzeni edukacyjnej ucznia niepełnosprawnego intelektualnie na przykładzie edukacji w Polsce, Anglii i Republice Czeskiej
M Bełza
Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania, 79-91, 2019
2019
Przygotowanie ogólnodostępnej szkoły wiejskiej do pracy z uczniem z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego (na przykładzie szkół powiatu bydgoskiego)
B Skotnicka, M Bełza
Katowice: Uniwersytet Śląski, 2017
2017
Hearing Impairment and its Reflection in Psychological Diagnostics
P Potmesilova, MPM Potmesil, M Bełza
Studia Edukacyjne, 415-433, 2016
2016
Grounded theory and its application in studies on disabled students’ reality
M Bełza, K Janku
Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze …, 2016
2016
The intellectually disabled person as a patient
M Bełza, A Żabińska
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
2015
Uczeń z niepełnosprawnością w tyglu oczekiwań szkoły. Kilka uwag na marginesie teorii wymiany
M Bełza
Studia Pedagogiczne, 181-199, 2014
2014
Panel dyskusyjny pt.„Świat widziany z drugiej strony–oczekiwania osób niepełnosprawnych”
M Bełza
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 205-219, 2014
2014
System wspomagania akcji ratowniczych
A Michalunio, M Bełza, A Bronder, P Wojtas
Napędy i Sterowanie 4, 2002
2002
Nowoczesne systemy transmisji
J Babecki, M Bełza, A Bronder, A Michalunio, G Mirek, P Wojtas
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 34-39, 2002
2002
Możliwości zastosowania wyświetlacza alfanumerycznego typu ATOS
A Bronder, M Bełza
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 60-63, 2001
2001
Poprawa warunków i bezpieczeństwa prowadzenia akcji poprzez zastosowanie urządzeń radiowej łączności iskrobezpiecznej dla zastępów ratowniczych
P Wojtas, M Bełza
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 21-26, 1999
1999
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20