Marcin Wójcik
Marcin Wójcik
E-mailová adresa ověřena na: geo.uni.lodz.pl
Název
Citace
Citace
Rok
Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych
M Wójcik
Uniwersytet Łódzki, 2012
68*2012
Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej
M Wójcik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
412008
Struktura i działanie - społeczno-geograficzna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu „Odnowa wsi”
M Wójcik
Studia Obszarów Wiejskich, E. Kacprzak i A. Kołodziejczak (red.): Rola …, 2010
332010
Between words: A generational discussion about farming knowledge sources
M Wójcik, P Jeziorska-Biel, K Czapiewski
Journal of Rural Studies 67, 130-141, 2019
242019
Społeczna geografia wsi
M Wójcik
Czasopismo geograficzne 80, 42-62, 2009
232009
Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich
M Wójcik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
222013
Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, 2010
20*2010
Evaluating and interpreting the city using a photo projective method. The example of Lodz
P Tobiasz-Lis, M Wójcik
Geographia Polonica 86 (2), 137-152, 2013
15*2013
Wiejski obszar peryferyjny w koncepcjach geograficznych
M Wójcik
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, PolskieTowarzystwo …, 2011
152011
Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w wybranych gminach wiejskich aglomeracji łódzkiej
M Wójcik
Studia Obszarów Wiejskich, 123-136, 2004
122004
Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki
A Suliborski, M Wójcik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
112014
Geografia społeczna w Polsce - geneza, koncepcje i zróżnicowanie problemowe, ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno-miejskich w ośrodku łódzkim
M Wójcik, A Suliborski
Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki …, 2014
112014
Wieś 2050 - refleksje na temat przyszłości wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego
M Wójcik
Studia Obszarów Wiejskich 31, 2013
112013
Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (koluszkowsko-brzezińskim)
M Wójcik
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 7, 201-213, 2006
112006
Gentryfikacja wsi - "Jak daleko od miasta?"
M Wójcik
Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Procesy gentryfikacji, część 2, 165-174, 2013
102013
Współczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi
M Wójcik
Przegląd Geograficzny, 163-185, 2011
102011
Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich aglomeracji łódzkiej
M Wójcik
Studia Obszarów Wiejskich 13, 125-137, 2008
102008
Territorial identity of countryside residents in the suburban areas of Łódź, Poland
M Wójcik
Quaestiones Geographicae 32 (2), 69-79, 2013
92013
Interpreting Contrasts of the Post-Industrial City: The Example of Lodz
M Wójcik, P Tobiasz-Lis
International Journal of Humanities and Social Science, 22-31, 2013
9*2013
Funkcje i struktura funkcjonalna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
A Suliborski, M Wójcik, D Walkiewicz
W: A. Jewtuchowicz, M. Wójcik (red.). Łódzka Metropolia–Problemy integracji …, 2010
92010
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20