František Kolovský
Title
Cited by
Cited by
Year
Open transport map—Routable OpenStreetMap
K Jedlička, P Hájek, V Cada, J Martolos, J Šťastný, D Beran, F Kolovský, ...
2016 IST-Africa Week Conference, 1-11, 2016
72016
Dynamic Visualization of Volume of Traffic
K Jedlička, J Ježek, M Kepka, P Hájek, T Mildorf, F Kolovský, D Beran
Papers ICC, 1-13, 2015
42015
The ε-Approximation of the Time-Dependent Shortest Path Problem Solution for All Departure Times
F Kolovský, J Ježek, I Kolingerová
ISPRS International Journal of Geo-Information 8 (12), 538, 2019
22019
Open Transport Map: Open Harmonized Dataset or Road Network
K Jedlička, P Hájek, J Ježek, F Kolovský, T Mildorf, K Charvát, D Kozhukh, ...
International Symposium on Computer-Assisted Cartography. AutoCarto, 2016
22016
The ε-approximation of the Label Correcting Modification of the Dijkstra's Algorithm.
F Kolovský, J Jezek, I Kolingerová
GISTAM, 26-32, 2019
12019
Restricted areas obeying path search algorithm without preprocessing
F Kolovský, J Ježek
Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL International Conference on Advances in …, 2015
12015
Parallelization of the B static traffic assignment algorithm
T Potuzak, F Kolovsky
Ain Shams Engineering Journal, 2021
2021
Origin-Destination Matrix Estimation Using Bush-Based User Equilibrium Algorithms
F Kolovský, I Kolingerová
International Conference on Computational Science and Its Applications, 285-294, 2021
2021
Modelování intenzity dopravy v paralelním výpočetním prostředí
F Kolovský
Západočeská univerzita v Plzni, 2017
2017
Implementace paralelního algoritmu pro hledání optimální cesty závislé na čase
F Kolovský
Západočeská univerzita v Plzni, 2015
2015
Traffic Volume Modeling in Parallel Computing Environment
F Kolovský
Traffic modelling for the smart city of Pilsen
K Jedlicka, D Beran, J Martolos, F Kolovský, M Kepka, T Mildorf, J Sháněl
Time-dependent shortest path problem using MapReduce
F Kolovský, J Jezek
Algorithm for searching a shortest path obeying restricted areas without preprocessing
F Kolovský, J Ježek
OTEVŘENÁ DOPRAVNÍ MAPA PRO EVROPU
K JEDLIČKA, P HÁJEK, J JEŽEK, F KOLOVSKÝ, D BERAN, T MILDORF, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15