Miroslav Kutal
Miroslav Kutal
Friends of the Earth Czech Republic & Mendel University Brno
Verified email at hnutiduha.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes
G Chapron, P Kaczensky, JDC Linnell, M von Arx, D Huber, H Andrén, ...
science 346 (6216), 1517-1519, 2014
8292014
Key actions for large carnivore populations in Europe
L Boitani, F Alvarez, O Anders, H Andren, E Avanzinelli, V Balys, ...
A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European …, 2015
522015
Sheep and wolves: Is the occurrence of large predators a limiting factor for sheep grazing in the Czech Carpathians?
P Kovařík, M Kutal, I Machar
Journal for nature conservation 22 (5), 479-486, 2014
282014
Combining phylogenetic and demographic inferences to assess the origin of the genetic diversity in an isolated wolf population
L Montana, R Caniglia, M Galaverni, E Fabbri, A Ahmed, BČ Bolfíková, ...
PLoS One 12 (5), 2017
162017
Wolves at the crossroad: Fission–fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe
P Hulva, B Černá Bolfíková, V Woznicová, M Jindřichová, M Benešová, ...
Diversity and Distributions 24 (2), 179-192, 2018
142018
Trans-boundary edge effects in the western carpathians: the influence of hunting on large carnivore occupancy
M Kutal, M Váňa, J Suchomel, G Chapron, JV López-Bao
PloS one 11 (12), 2016
112016
From wolves to dogs, and back: Genetic composition of the Czechoslovakian wolfdog
M Smetanová, BČ Bolfíková, E Randi, R Caniglia, E Fabbri, M Galaverni, ...
PloS one 10 (12), 2015
102015
Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku
M Kutal, J Suchomel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
102014
Velké selmy (Carnivora) v Krkonosích, Jizerských horách, Górach Stolowych a na Broumovsku (Ceská republika, Polsko)-minulost a prítomnost/Large carnivores in north and north …
J Flousek, T Zajac, M Kutal, M Zuczkowski, A Palucki, M Pudil, P Kafka
Opera Corcontica, 37, 2014
82014
Výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx) v širší oblasti CHKO Beskydy v letech 2003–2012 Eurasian lynx (Lynx lynx) occurrence in the broader area of the Beskydy PLA in years 2003–2012
M KUTAL, M VÁŇA, M BOJDA, L MACHALOVÁ
Acta Mus. Beskid 5, 121-136, 2013
72013
Nové nálezy Felis silvestris v České republice (Carnivora: Felidae).
J POSPÍŠKOVÁ, M KUTAL, M BOJDA, K BUFKOVÁ-DANISZOVÁ, ...
Lynx, series nova 44, 2013
52013
Status, management and distribution of large carnivores–bear, lynx, wolf & wolverine–in Europe
M Adamec, F Álvares, O Anders, H Andrén, L Balciauskas, V Balys, ...
Istituto di Ecologia Applicata, and IUCN/SSC Large Carnivore Initiative for …, 2012
52012
Úkryty a lovecká aktivita netopýrů v parcích města Olomouce
T BARTONIČKA, M KUTAL
Vespertilio 15, 43-53, 2011
42011
Velké šelmy v českých lesích: význam z pohledu ochrany přírody a myslivosti
M Kutal
Hnutí Duha, 2013
32013
A public awareness campaign as part of a management plan for large carnivores in the Czech Republic, current conservation activities and problems
M Kutal, J Bláha
Perspectives of wolves in Central Europe: Proceedings from the conference …, 2008
32008
Genetic constraints of population expansion of the Carpathian lynx at the western edge of its native distribution range in Central Europe
J Krojerová-Prokešová, B Turbaková, M Jelenčič, M Bojda, M Kutal, ...
Heredity 122 (6), 785-799, 2019
22019
Attitudes towards large carnivore species in the West Carpathians: Shifts in public perception and media content after the return of the wolf and the bear
M Kutal, P Kovařík, L Kutalová, M Bojda, M Dušková
Large Carnivore Conservation and Management, 168-189, 2018
22018
Je fragmentace krajiny dopravou limitujícím faktorem pro trvalý výskyt velkých šelem v západních Karpatech
M BOJDA, M KUTAL, M DUĽA
Fórum Ochrany Přírody 4, 33-36, 2017
22017
Výskyt velkých šelem-rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus) a medvěda hnědého (Ursus arctos)-a kočky divoké (Felis silvestris) v České republice a na západním …
M KUTAL, E BELOTTI, J VOLFOVÁ, T MINÁRIKOVÁ, L BUFKA, ...
Lynx, series nova 48, 2017
22017
Habitatová analýza výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a modelování migračních koridorů
D Romportl, M Kutal, M Kalaš, M Váňa, L Machalová, M Bojda
Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních Karpatech: Malá Fatra …, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20