Daniel Kukla
Daniel Kukla
Neznámá organizace
E-mailová adresa ověřena na: vp.pl
Název
Citace
Citace
Rok
Raport dotyczÄ… cy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
D Kukla
Krajowy OĹ› rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012
222012
Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy
W Duda, D Kukla
Wydawnictwo im. St. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2010
192010
Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego
D Kukla, W Duda, M Czerw-Bajer
Difin, 2011
182011
Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji
D Kukla
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk …, 2010
72010
Europejskie Wyzwania w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
MZ Babiarz, D Kukla
Kielce, 2011
52011
Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego
W Duda, G Wieczorek, D Kukla
Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2010
52010
Perspektywy (nie tylko zawodowe) młodych w ponowoczesności,[w:] Młodzież na rynku pracy
D Kukla
Od badań do praktyki, 29-40, 2006
52006
Poradnictwo zawodowe: rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym
W Duda, D Kukla
Difin, 2016
42016
Grupa ryzyka na rynku pracy: poradnik dla osób współpracujących z grupą 45
D Kukla, W Duda, M Zając
Difin, 2012
42012
Edukacja ustawiczna i jej rola w pracy współczesnego pedagoga
D Kukla
w Polsce i na świecie, 120, 2012
42012
Rola Policji w systemie profilaktyki społecznej
D Kukla
Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2004
42004
Praca w obszarze wartości młodzieży studiującej wobec przemian rynku pracy
D Kukla
Brzeska Oficyna Wydawnicza, 2013
32013
W kręgu personalizmu doradcy zawodowego
D Kukla
Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2012
32012
Rodzice jako podstawowy determinant wyborów edukacyjno-zawodowych dzieci
W Duda, D Kukla
Doradca Zawodowy 1 (14), 32-39, 2012
32012
Competitive strategy of private equity: Boundary of the investment firm
D Kukla
32011
Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka: wybrane aspekty
D Kukla, Ł Bednarczyk
Difin, 2010
32010
ADAPTATION TO CHANGES ON THE JOB MARKET-THE ROLE OF CAREER COUNSELING FOR STUDENTS
DM Kukla
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2018
22018
Efektywność edukacji wyższej wobec turbulentności rynku pracy
D Kukla
Szkoła-Zawód-Praca, 25-36, 2017
22017
Współczesne społeczeństwo w kontekście kreowania rynku pracy
D Kukla
Szkoła-Zawód-Praca, 63-72, 2016
22016
Komunikacja w doradztwie zawodowym
D Kukla
Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy, 2008
22008
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20