Dorota Ciołek
Dorota Ciołek
E-mailová adresa ověřena na: ug.edu.pl
Název
Citace
Citace
Rok
Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju
J Zaucha, T Brodzicki, D Ciołek, T Komornicki, J Szlachta, J Zaleski, ...
Difin, 2015
672015
Zakończenie
T Brodzicki, D Ciołek, J Kuczewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
43*2012
Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych
D Ciołek
Wyd. UMK, Toruń, 2003
262003
Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej
J Zaucha, D Ciołek, T Brodzicki, E Głazek
Wolters Kluwer, 2014
21*2014
„Szacowanie regresji wzrostu i konwergencji na podstawie danych panelowych.”, w Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, red
D Ciołek
A. Welfe, SGH, Warszawa, 11-32, 2004
212004
Głębokie determinanty wzrostu gospodarczego–weryfikacja empiryczna z wykorzystaniem metod estymacji panelowych
T Brodzicki, D Ciołek
Analizy i opracowania KEIE UG, 6-42, 2007
172007
Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych
T Brodzicki, D Ciołek
Gospodarka Narodowa 282 (2), 59-76, 2016
122016
Determinanty produktywności polskich powiatów
D Ciołek, T Brodzicki
Bank i Kredyt 47 (5), 463-494, 2016
122016
Konwergencja do Unii Europejskiej krajów w okresie transformacji
D Ciołek
Praca doktorska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2005
122005
Oszacowanie wartości produktu krajowego brutto w polskich powiatach
D Ciołek
Gospodarka Narodowa 289 (3), 55-87, 2017
112017
Spatial econometric analysis of the determinants of location of manufacturing industry and market services sectors in Poland
T Brodzicki, D Ciolek
Working Papers of Economics of European Integration Division, 2016
102016
The perspective of Polish fishermen on maritime spatial planning
D Ciołek, M Matczak, J Piwowarczyk, M Rakowski, K Szefler, J Zaucha
Ocean & Coastal Management 166, 113-124, 2018
92018
Kapitał terytorialny polskich powiatów,[w:] The territorial capital of polish local administrative districts
D Ciołek, T Komornicki
ed.) D. Ciołek, T. Komornicki, Institute for Development Working Papers …, 2014
8*2014
Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne
D Ciołek
VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Toruń, 329-341, 2003
82003
Territorial cohesion: a missing link between economic growth and welfare: lessons from the Baltic Tiger
J Bradley, J Zaucha
Uniwersytet Gdański, 2017
62017
Extended gravity model of Polish trade. Empirical analysis with panel data methods
T Brodzicki, K Śledziewska, D Ciolek, S Uminski
Institute for Development Working Paper, Noç003/2015.[Retrieved from], 2015
62015
Czy wielkość przedsiębiorstwa różnicuje siłę oddziaływania czynników krajowych i branżowych na strukturę kapitału
D Ciołek, J Koralun-Bereźnicka
Bank i Kredyt 45 (3), 291-310, 2014
62014
Dyfuzja produktywności jako efekt pośredni FDI w polskim przemyśle przetwórczym w latach 1993-2002
D Ciołek, A Golejewska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 41-51, 2006
62006
Przestrzenny model panelowy efektów zewnętrznych klastrów przemysłowych w Polsce
D Ciołek, T Brodzicki
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 87-99, 2012
52012
Jak mierzyć wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność przemysłu w Polsce
D Ciołek, S Umiński
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 107-123, 2007
52007
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20