Przemysław Śleszyński
NázevCitaceRok
Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw
P Śleszyński
Przegląd Geograficzny 85 (2), 173-197, 2013
1802013
Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej
T Komornicki, P Śleszyński, P Rosik, W Pomianowski
Biuletyn KPZK PAN, 2010
1302010
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku
G Węcławowicz, J Bański, M Degórski, T Komornicki, P Korcelli, ...
Monografie IGiPZ PAN, 2006
1212006
Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski
P Śleszyński
Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 2007
1072007
Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski
P Śleszyński
Prace Geograficzne 213 (213), 2007
1072007
Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce-wybrane fragmenty raportu
A Kowalewski, J Mordasewicz, J Osiatyński, J Regulski, J Stępień, ...
Samorząd Terytorialny, 5-21, 2014
103*2014
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2013 roku
81*
Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach
P Śleszyński, J Bański, M Degórski, T Komornicki, M Więckowski
IGiPZ PAN, 2007
762007
Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach
P Śleszyński, J Bański, M Degórski, T Komornicki, M Więckowski
Instytut Geografii i Przestrzennego, 2007
762007
Dostępność czasowa i jej zastosowania= Temporal accessibility and its applications
P Śleszyński
Przegląd Geograficzny 86 (2), 171-215, 2014
512014
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
462014
Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski
GS Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak ...
New Cohesion Policy of the European Union in Poland, 2013
43*2013
Migracje wewne̜trzne w Warszawie i województwie warszawskim
A Potrykowska, P Śleszyński
IGiPZ PAN, 1999
421999
Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy
P Śleszyński
IGiPZ PAN, 2004
412004
Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie „Trendy Rozwojowe Mazowsza”
P Śleszyński
Studia Regionalne i Lokalne 16 (61), 43-66, 2015
402015
Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie „Trendy Rozwojowe Mazowsza”
P Śleszyński
Studia Regionalne i Lokalne 16 (61), 43-66, 2015
402015
Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami
T Komornicki, P Korcelli, P Siłka, P Śleszyński, D Świątek
Wydawnictwo Akademickie Sedno, IGiPZ PAN, 2013
39*2013
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
39*2012
Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS
P Śleszyński
Studia demograficzne 2, 35-58, 2011
382011
Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski
P ROSIK, T Komornicki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 215, 2013
352013
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20