Sledovat
Petra Špačková
Název
Citace
Citace
Rok
Housing estates in the Czech Republic after socialism: Various trajectories and inner differentiation
J Temelová, J Novák, M Ouředníček, P Puldová
Urban Studies 48 (9), 1811-1834, 2011
1672011
Spinning the web: new social contacts of Prague’s suburbanites
P Špačková, M Ouředníček
Cities 29 (5), 341-349, 2012
702012
Změny sociálního prostředí a kvality života v depopulačních regionech České republiky
M Ouředníček, P Špačková, M Feřtrová
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 47 (4), 777-803, 2011
512011
Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace
P Puldová, M Ouředníček
Ouředníček M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu., 128-142, 2006
472006
Sub urbs, krajina, sídla a lidé
M Ouředníček, P Špačková, J Novák
Academia, 2013
372013
Reurbanisation in Postsocialist Europe-A Comparative View of Eastern Germany, Poland, and the Czech Republic
A Haase, M Wolff, P Špačková, A Radzimski
Comparative Population Studies-Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 42 …, 2017
302017
Prostorová typologie a zonace Prahy
M Ouředníček, L Pospíšilová, P Špačková, J Temelová, J Novák
Sociální proměny pražských čtvrtí. Praha: Academia, 268-297, 2012
302012
The long-term development of socio-spatial differentiation in socialist and post-socialist Prague
P Špačková, L Pospíšilová, M Ouředníček
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 52 (6), 821-860, 2016
282016
Residential satisfaction and intention to move: the case of Prague’s new suburbanites
P Špačková, N Dvořáková, M Tobrmanová
Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 98 (4), 331-348, 2016
262016
Metody geografického výzkumu města
M Ouředníček, J Novák, J Temelová, P Puldová
Město: Proměnlivá ne/samozřejmost., 93-128, 2009
252009
The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition
M Ouředníček, L Pospíšilová, P Špačková, Z Kopecká, J Novák
Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West, 2016
232016
Vliv suburbanizace na změnu sociálního prostředí v zázemí Prahy
P Puldová
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra …, 2006
192006
A synthetic approach to the delimitation of the Prague Metropolitan Area
M Ouředníček, J Nemeškal, P Špačková, M Hampl, J Novák
Journal of Maps 14 (1), 26-33, 2018
182018
Současné procesy ovlivňující sociálně prostorovou diferenciaci České republiky
J Novák, P Puldová, M Ouředníček, J Temelová
Urbanismus a územní rozvoj 10 (5), 31-35, 2007
182007
Rezidenční stabilita obyvatel pražského zázemí: případová studie obce Říčany u Prahy
M Kopečná, P Špačková
OUŘEDNÍČEK, Martin, TEMELOVÁ, Jana (eds.). Sociální proměny pražských čtvrtí …, 2012
162012
Sociální prostředí, sociální kapitál a sociální klima v suburbiu: případová studie obce Jesenice u Prahy
P ŠPAČKOVÁ, M OUŘEDNÍČEK, K SUSOVÁ
OUŘEDNÍČEK, Martin, TEMELOVÁ, Jana (eds.). Sociální proměny pražských čtvrtí …, 2012
132012
Long-term development and current socio-spatial differentiation of housing estates in Prague, Czechia
M Ouředníček, P Špačková, L Pospíšilová
Housing Estates in Europe, 339-359, 2018
122018
Metodické problémy výzkumu a vymezení zón rezidenční suburbanizace v České republice
M Ouředníček, J Novák, P Špačková
Ouředníček, M.; Novák, J.; Špačková, P. (eds.): Sub urbs, krajina, sídla a lidé, 2012
112012
In between city and village: The development of spatial patterns of Czech suburbanisation 1997–2016
M Ouředníček, A Klsák, P Špačková
Demografie 61 (4), 299-308, 2019
102019
Analýza aktérů a problémových aspektů rozhodování při nakládání s územím v suburbánních obcích (Analysis of actors and problematic aspects of decision making processes in …
M Feřtrová, P Špačková, M Ouředníček
Ouředníček, M.; Novák, J.; Špačková, P. (eds.): Sub urbs, krajina, sídla a …, 2013
102013
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20