Petra Špačková
NázevCitaceRok
Housing estates in the Czech Republic after socialism: Various trajectories and inner differentiation
J Temelová, J Novák, M Ouředníček, P Puldová
Urban Studies 48 (9), 1811-1834, 2011
1272011
Spinning the web: new social contacts of Prague’s suburbanites
P Špačková, M Ouředníček
Cities 29 (5), 341-349, 2012
532012
Změny sociálního prostředí a kvality života v depopulačních regionech České republiky
M Ouředníček, M Feřtrová, P Špačková
Czech Sociological Review 47 (4), 777-804, 2011
422011
Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace
P Puldová, M Ouředníček
Ouředníček M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu., 128-142, 2006
422006
Prostorová typologie a zonace Prahy
M Ouředníček, L POSPÍŠILOVÁ, P ŠPAČKOVÁ, J TEMELOVÁ, J NOVÁK
Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 268-297, 2012
222012
Metody geografického výzkumu města
M Ouředníček, J Novák, J Temelová, P Puldová
Město: Proměnlivá ne/samozřejmost., 93-128, 2009
212009
Sub Urbs: Krajina, sídla a lidé
M Ouředníček, P Špačková, J Novák
Academia, 2013
182013
Vliv suburbanizace na změnu sociálního prostředí v zázemí Prahy
P Puldová
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra …, 2006
172006
Residential satisfaction and intention to move: the case of Prague’s new suburbanites
P Špačková, N Dvořáková, M Tobrmanová
Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 98 (4), 331-348, 2016
162016
Rezidenční stabilita obyvatel pražského zázemí: případová studie obce Říčany u Prahy
M Kopečná, P Špačková
OUŘEDNÍČEK, Martin, TEMELOVÁ, Jana (eds.). Sociální proměny pražských čtvrtí …, 2012
162012
Současné procesy ovlivňující sociálně prostorovou diferenciaci České republiky
J Novák, P Puldová, M Ouředníček, J Temelová
Urbanismus a územní rozvoj 10 (5), 31-35, 2007
152007
The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition
M Ouředníček, L Pospíšilová, P Špačková, Z Kopecká, J Novák
Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West, 2016
142016
The long-term development of socio-spatial differentiation in socialist and post-socialist Prague
P Špačková, L Pospíšilová, M Ouředníček
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 52 (6), 821-860, 2016
122016
Sociální prostředí, sociální kapitál a sociální klima v suburbiu: případová studie obce Jesenice u Prahy
P ŠPAČKOVÁ, M OUŘEDNÍČEK, K SUSOVÁ
OUŘEDNÍČEK, Martin, TEMELOVÁ, Jana (eds.). Sociální proměny pražských čtvrtí …, 2012
102012
Reurbanisation in Postsocialist Europe-A Comparative View of Eastern Germany, Poland, and the Czech Republic
A Haase, M Wolff, P Špačková, A Radzimski
Comparative Population Studies-Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 42 …, 2017
72017
Metodika sledování rozsahu rezidenční suburbanizace v České republice
M Ouředníček, P Špačková, J Novák
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Urbánní a regionální laboratoř …, 2014
72014
Metodické problémy výzkumu a vymezení zón rezidenční suburbanizace v České republice
M Ouředníček, J Novák, P Špačková
Ouředníček, M.; Novák, J.; Špačková, P. (eds.): Sub urbs, krajina, sídla a lidé, 2012
72012
Budou česká sídliště místy bydlení chudých
J Temelová, J Novák, M Ouředníček, P Puldová
Era 21 (9), 53-54, 2009
72009
Teoretické přístupy a současná témata výzkumu suburbanizace (pp. 13-36)
M Ouředníček, P Špačková
Sub Urbs: Krajina, sídla, lidé. Praha: Academia, 2013
62013
Analýza aktérů a problémových aspektů rozhodování při nakládání s územím v suburbánních obcích (Analysis of actors and problematic aspects of decision making processes in …
M Feřtrová, P Špačková, M Ouředníček
Ouředníček, M.; Novák, J.; Špačková, P. (eds.): Sub urbs, krajina, sídla a …, 2013
52013
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20