Pavel Štrach
Pavel Štrach
vedoucí katedry marketingu a managementu, ŠKODA AUTO Vysoká škola
E-mailová adresa ověřena na: is.savs.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Mezinárodní management
P Štrach
Grada Publishing as, 2009
2602009
Moderní marketingová komunikace
J Přikrylová
1742019
Strategický management
F Kovář, P ŠTRACH
Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008
1612008
Knowledge transfer within Japanese multinationals: building a theory
P Štrach, AM Everett
Journal of Knowledge Management, 2006
1012006
Brand corrosion: mass‐marketing's threat to luxury automobile brands after merger and acquisition
P Štrach, AM Everett
Journal of Product & Brand Management, 2006
942006
Measuring website quality: asymmetric effect of user satisfaction
T Kincl, P Štrach
Behaviour & Information Technology 31 (7), 647-657, 2012
702012
Strategický management
F Kovář, P Štrach
Oeconomica, 2003
442003
Retail internationalization: gaining insights from the Wal-Mart experience in South Korea
F Gandolfi, P Strach
Review of International Comparative Management 10 (1), 187-199, 2009
432009
An inquiry into good hospital governance: A New Zealand-Czech comparison
E Ditzel, P Štrach, P Pirozek
Health Research Policy and Systems 4 (1), 1-10, 2006
352006
Transforming research case studies into teaching cases
P Štrach, AM Everett
Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 2008
342008
Principy managementu
P Štrach
Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008
332008
Tvorba výukových a výzkumných případových studií
P Štrach
Acta Oeconomica Pragensia 15 (3), 22-36, 2007
262007
Medzinárodný manažment a podnikanie
I Ubrežiová, H Horská, Ľ Mižičková, P Štrach, K Wach
Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005
142005
A cross-cultural study of online marketing in international higher education–a keyword analysis
T Kincl, M Novák, P Štrach
New Educational Review 32 (2), 49-65, 2013
112013
Japanese foreign direct investment in the Czech Republic: A motivational analysis
P Štrach, AM Everett
Problems and Perspectives in Management 1 (2006), 22-31, 2006
92006
Is there anything left to learn from Japanese companies?
P Strach, AM Everett
SAM Advanced Management Journal 69 (3), 4, 2004
82004
Analytical view of the perception of selected innovative approaches in marketing communications
P Dorčák, P Štrach, F Pollák
Quality Innovation Prosperity 19 (1), 74-84, 2015
72015
Strategický management. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2003. 96 s
F KOVÁŘ, P ŠTRACH
7
Student Adoption of a Non-Traditional Teaching Method in Accounting: How Previous Experience Impedes Willingness to Change
I Stejskalová, L Komárková, M Bednářová, P Štrach
Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science 12 (1), 01-11, 2019
62019
Cultural differences in online beer marketing: findings from automated attention analysis
T Kincl, P Štrach
Behaviour & Information Technology 32 (7), 644-654, 2013
62013
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20