Antonín Vobecký
Title
Cited by
Cited by
Year
Desoiling dataset: Restoring soiled areas on automotive fisheye cameras
M Uricár, J Ulicny, G Sistu, H Rashed, P Krizek, D Hurych, A Vobecky, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
142019
Let's Get Dirty: GAN Based Data Augmentation for Camera Lens Soiling Detection in Autonomous Driving
M Uricar, G Sistu, H Rashed, A Vobecky, VR Kumar, P Krizek, F Burger, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2021
82021
Let's Get Dirty: GAN Based Data Augmentation for Camera Lens Soiling Detection in Autonomous Driving
M Uricar, G Sistu, H Rashed, A Vobecky, VR Kumar, P Krizek, F Burger, ...
arXiv preprint arXiv:1912.02249, 2019
52019
Advanced Pedestrian Dataset Augmentation for Autonomous Driving
A Vobecky, M Uricar, D Hurych, R Skoviera
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2019
42019
Motion Prediction Influence on the Pedestrian Intention Estimation Near a Zebra Crossing.
J Skovierová, A Vobecký, M Uller, R Skoviera, V Hlavác
VEHITS, 341-348, 2018
42018
Detecting decision ambiguity from facial images
P Jahoda, A Vobecky, J Cech, J Matas
2018 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture …, 2018
32018
Artificial Dummies for Urban Dataset Augmentation
A Vobecký, D Hurych, M Uřičář, P Pérez, J Sivic
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3), 2692-2700, 2021
2021
Let’s Get Dirty: GAN Based Data Augmentation for Camera Lens Soiling Detection in Autonomous Driving
M Uřičář, G Sistu, H Rashed, A Vobecký, VR Kumar, P Křížek, F Bürger, ...
2021 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 766-775, 2021
2021
Rozšíření dat pro trénink neuronových sítí
V Antonín
České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2019
2019
Near a Zebra Crossing
J Škovierová, A Vobecký, M Uller, R Škoviera, V Hlaváč
2018
Odhadování úmyslů účastníků silničního provozu pomocí Bayesovských sítí
A Vobecký
České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2017
2017
Intention Estimation of Traffic Participants Using Bayesian Network
A Vobecký
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12