Petr Knecht
Název
Citace
Citace
Rok
Exploring Different Ways of Using Video in Teacher Education: Examples from CPV Video Web
T Janík, M Janíková, P Knecht, M Kubiatko, P Najvar, V Najvarová, ...
The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the …, 2009
108*2009
Hodnocení učebnic
J Maňák, P Knecht
Paido, 2007
812007
Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu
P Knecht, T Janík
Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu, 9, 2008
78*2008
Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření
T Janík, J Maňák, P Knecht
Paido, 2009
67*2009
Didaktická transformace aneb od „didaktického zjednodušení “k „didaktické rekonstrukci “
P Knecht
Orbis scholae 2 (1), 67-81, 2007
472007
Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory
J Slavík, T Janík, P Najvar, P Knecht
Masarykova univerzita, 2017
422017
Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol
T Janík, P Knecht, P Najvar, T Pavlas, J Slavík, D Solnička
Výzkumný ústav pedagogický, 2010
422010
PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA.
T Janík, J Maňák, P Knecht, J Němec
Orbis scholae 4 (3), 2010
392010
Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení
T Janík, P Knecht, P Najvar, M Píšová, J Slavík
Pedagogická orientace 21 (4), 375-415, 2011
382011
Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula
M Píšová, K Kostková, T Janík, P Doulík, L Hajdušková, P Knecht, P Vlček
Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011
38*2011
How do students rate textbooks?: A review of research and ongoing challenges for textbook research and textbook production
P Knecht, V Najvarová
Journal of Educational Media, Memory, and Society 2 (1), 1-16, 2010
382010
Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření
T Janík, T Janko, P Knecht, M Kubiatko, P Najvar, T Pavlas, J Slavík, ...
Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010
372010
Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na základních školách
P Knecht, T Janík, P Najvar, V Najvarová, K Vlčková
Orbis scholae 4 (3), 37-62, 2010
272010
Hodnocení učebnic zeměpisu z pohledu žáků 2. stupně ZŠ
P Knecht
Učebnice pod lupou, 85-96, 2006
252006
Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality
T Janík, P Knecht, M Kubiatko, T Pavlas, J Slavík, D Solnička, P Vlček
Národní ústav pro vzdělávání, 2011
212011
Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
P Knecht
Masarykova univerzita, 2014
182014
Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula
T Janík, P Knecht, P Najvar, M Doskočilová, G Ducháčková, T Janko, ...
Paido, 2010
18*2010
Pojmy v učebnicích zeměpisu a jejich přiměřenost věku žáků
P Knecht
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008
182008
Kurikulum-výuka-školní klima-učitelské vzdělávání: analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008)
T Janík, M Janíková, P Janko, Tomáš, Knecht, P Najvar, V Najvarová, ...
Masarykova univerzita, 2009
162009
Pojmová analýza českých učebnic sociálního zeměpisu pro základní školy
P Knecht
Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 121-133, 2007
162007
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20