Katerina Janku
Katerina Janku
Odborný asistent, FVP SU v Opavě
E-mailová adresa ověřena na: fvp.slu.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Využívání metody Snoezelen u osob s mentálním postižením
K Vitásková
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010
362010
Dítě s poruchou chování a emocí
K JANKŮ
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2009
27*2009
Terapie ve speciální pedagogice. Základy a obecná vymezení
K Janků
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013
62013
Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice
R Kovářová, K Janků, I Hampl
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015
52015
Snoezelen. Kleinwächter, 2010
R FILATOVÁ, K JANKŮ
Doporučená literatura: ALLEN, K., E., MAROTZ, L., R. Přehled vývoje dítěte …, 0
5
Terapie ve speciální pedagogice. Zaměření na osoby s těžkým postižením.
K Janků
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
42013
Multidimenzionalita tělesného postižení z pohledu komplexní rehabilitační péče
K Janků, T Harčaríková
Ostravská univerzita, 2016
32016
SNOEZELEN. 1. Vydání. Frýdek-Místek: Kleinwächter, 2010
R FILATOVA, K Janků
3
Snoezelen v teorii, v praxi a ve výzkumu
K Janků
Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, 2018
12018
DIRECT SUPPORT OF THE TEACHER IN THE CONTEXT OF PRIMARY PEDAGOGICAL INTERVENTION
E Zezulková, K Janků
IATED Academy, 2020
2020
Kompenzační a rehabilitační pomůcky ve speciálně pedagogické praxi: Distanční studijní text
K Janků
2020
TEAM WORK AS TARGETED SUPPORT OF INCLUSION IN EDUCATION
E Zezulková, K Janků
ICERI2019, 2019
2019
Resocializační pedagogika: Distanční studijní text
K Janků
2019
Mentální postižení a PAS1: Distanční studijní text
K Janků
2019
Terciární vzdělávání jako cesta k zaměstnanosti člověka s disabilitou
K Janků
Martin Kaleja (Ed.), 107, 2019
2019
Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumu
K Janků, M Kaleja
GRANT, 52, 2018
2018
Snoezelen v praxi speciální pedagogiky a v jejím výzkumu
K Janků, M Kaleja
MAGNANIMITAS, 2018
2018
Grounded theory and its application in studies on disabled students’ reality
M Bełza, K Janku
Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze …, 2016
2016
MOŽNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY SMYSLOVÉ PERCEPCE DĚTÍ S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM ZA POMOCÍ TERAPEUTICKÉHO KONCEPTU SNOEZELEN
K Janků
Speciálněpedagogická diagnostika v inkluzivním vzdělávání, 51, 2016
2016
Inkluze aneb otázka současné a budoucí péče o děti se SVP v ČR.
K Janků
Integrace a inkluze ve školní praxi. 10 (roč.3), s. 8-16., 2016
2016
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20