Sledovat
Tomasz Komornicki
Název
Citace
Citace
Rok
Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej
T Komornicki, P Sleszynski, P Rosik, W Pomianowski, M Stepniak, P Silka
Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010
242*2010
How to strengthen the territorial dimension of ‘Europe 2020’and the EU Cohesion Policy
K Böhme, P Doucet, T Komornicki, J Zaucha, D Świątek
Warsaw: Ministry of Regional Development, 2011
217*2011
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku
PŚ G.Węcławowicz, J.Bański, M.Degorski, T.Komornicki
PAN IGiPZ, 2006
182*2006
COMPASS–Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe: Applied Research 2016-2018
V Nadin, AM Fernández Maldonado, W Zonneveld, D Stead, M Dąbrowski, ...
ESPON, 2018
170*2018
Granice Polski: analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996
T Komornicki
IGiPZ PAN, 1999
141*1999
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku
P Śleszyński, T Komornicki, A Deręgowska, B Zielińska
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie …, 2015
1402015
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033
P Korcelli, M Degórski, D Drzazga, T Komornicki, T Markowski, J Szlachta, ...
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 128, 2010
140*2010
The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective
P Rosik, M Stępniak, T Komornicki
Transport policy 37, 134-146, 2015
1292015
Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju
J Zaucha, T Brodzicki, D Ciołek, T Komornicki, J Szlachta, J Zaleski, ...
Difin, 2015
1262015
Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce
T Komornicki
IGiPZ PAN, 2003
115*2003
TRACC transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe
K Spiekermann, M Wegener, V Květoň, M Marada, C Schürmann, ...
Draft final report. ESPON applied research 2, 1-266, 2013
112*2013
Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego= Functional classification of Poland’s communes (gminas) for the needs of the monitoring …
P Śleszyński, T Komornicki
Przegląd Geograficzny 88 (4), 469-488, 2016
106*2016
Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji
T Komornicki
IGiPZ PAN, 2011
1062011
Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development, 2013
104*2013
Territorial keys for bringing closer the territorial agenda of the EU and Europe 2020
J Zaucha, T Komornicki, K Böhme, D Świątek, P Żuber
European Planning Studies 22 (2), 246-267, 2014
982014
Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach
P Śleszyński, J Bański, M Degórski, T Komornicki, M Wieckowski
Instytut Geografii i Przestrzennego, 2007
942007
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
832014
Polish-Slovak Borderland–Transport Accessibility and Tourism
M Wieckowski, D Michniak, M Bednarek-Szcepanska, B Chrenka, V Ira, ...
Prace Geograficzne, 2012
83*2012
Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś
T Komornicki, P Śleszyński
Studia Obszarów Wiejskich 16, 9-37, 2009
83*2009
Factors of development of car ownership in Poland
T Komornicki
Transport reviews 23 (4), 413-431, 2003
632003
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20