Michał Polakowski
Michał Polakowski
PhD, independen researcher
Verified email at tbop.org.pl - Homepage
TitleCited byYear
Urban and rural habitats differ in number and type of bird feeders and in bird species consuming supplementary food
P Tryjanowski, P Skórka, TH Sparks, W Biaduń, T Brauze, T Hetmański, ...
Environmental Science and Pollution Research 22 (19), 15097-15103, 2015
542015
Urbanization affects neophilia and risk-taking at bird-feeders
P Tryjanowski, AP Møller, F Morelli, W Biaduń, T Brauze, M Ciach, ...
Scientific reports 6, 28575, 2016
432016
Urban habitats and feeders both contribute to flight initiation distance reduction in birds
AP Møller, P Tryjanowski, M Díaz, Z Kwieciński, P Indykiewicz, C Mitrus, ...
Behavioral ecology 26 (3), 861-865, 2015
372015
Winter bird assemblages in rural and urban environments: A national survey
P Tryjanowski, TH Sparks, W Biaduń, T Brauze, T Hetmański, R Martyka, ...
PloS one 10 (6), e0130299, 2015
292015
Liczebność i dynamika wiosennego przelotu gęsi w Kotlinie Biebrzańskiej
M Polakowski, M Broniszewska, Ł Jankowiak, Ł Ławicki, M Siuchno
Ornis Polonica 52, 169–180, 2011
19*2011
Effect of urbanization and feeding intensity on the distribution of wintering Mallards Anas platyrhynchos in NE Poland
M Polakowski, M Skierczyński, M Broniszewska
Sveriges Omitologiska Foerening/Swedish Ornithological Society, 2010
182010
Patterns of occurrence and abundance of roosting geese: the role of spatial scale for site selection and consequences for conservation
Ł Jankowiak, P Skórka, Ł Ławicki, P Wylegała, M Polakowski, ...
Ecological research 30 (5), 833-842, 2015
142015
Rozmieszczenie, charakterystyka i status ochronny noclegowisk gęsi w Polsce
Ł Ławicki, P Wylegała, A Wuczyński, B Smyk, W Lenkiewicz, ...
Ornis Polonica 53, 23-38, 2012
142012
Factors influencing the fat load variation in three wintering bird species under stable food access conditions
A Goławski, M Polakowski, P Filimowski, K Stępniewska, K Stępniewski, ...
Journal of ethology 33 (3), 205-211, 2015
92015
Autumn migration of waders at the sewage treatment plant in Fasty near Bialystok [Eastern Poland]
M Polakowski, M Juniewicz
The Ring 20 (1-2), 1998
91998
Impact of temperature on the number of mallards, Anas platyrhynchos, wintering in cities
W MEISSNER, P ROWIŃSKI, M POLAKOWSKI, P WILNIEWCZYC, ...
NORTH – WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 11, art.141604, 2015
82015
Autumn migratory movements of raptors along the southern Baltic coast.
M Polakowski, Ł Jankowiak, Z Kasprzykowski, G Bela, A Kośmicki, ...
Ornis Fennica 91 (1), 2014
82014
Przypadki lęgów mieszanych oraz problematyka identyfikacji mieszańców międzygatunkowych dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus i dzięcioła dużego Dendrocopos major w Polsce
K Dudzik, M Polakowski
Chrońmy Przyr. Ojcz 67 (3), 254-260, 2011
82011
New data of Bean Goose Anser fabalis and White-fronted Goose Anser albifrons migration and wintering in Poland
Ł Ławicki, P Wylegała, M Polakowski, A Wuczyński, B Smyk
Goose Bull 11, 10-14, 2010
82010
Influence of temperature on the timing of spring arrival and duration of migration in Arctic goose species at a central European stopover site
M Polakowski, Z Kasprzykowski, A Golawski
Ornis Fennica 95 (1), 32-41, 2018
72018
Wzrost liczebnosci gesi krotkodziobych, Anser brachyrhynchus na Nizinie Polnocnopodlaskiej w latach 2007-2008
M Polakowski
Kulon 13, 101-104, 2008
72008
Differences in the use of foraging grounds by Greylag Goose Anser anser and White-fronted Goose Anser albifrons at a spring stopover site
M Polakowski, Z Kasprzykowski
Avian Biology Research 9 (4), 265-272, 2016
62016
Zmiany liczebności wybranych gatunków ptaków w okresie pozalęgowym w centralnej części Niziny Północnopodlaskiej w latach 2000–2011
Ł Jankowiak, M Polakowski, T Kułakowski, P Świętochowski, T Tumiel, ...
Ornis Polonica 54, 77–95, 2013
62013
Habitat and weather requirements of diurnal raptors wintering in river valleys
L Jankowiak, M Polakowski, T Kuƚakowski, P Świętochowski, T Tumiel, ...
Biologia (Bratislava) 70 (8), 1136-1142, 2015
52015
Zimowanie ptaków wodno-błotnych i szponiastych na wybranych odcinkach północnopodlaskiego dorzecza Narwi w latach 2001–2011
M Polakowski, T Kułakowski, Ł Jankowiak, M Broniszewska
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69, 106-115, 2013
5*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20