Sledovat
Danuta Piróg
Danuta Piróg
Pedagogical University in Krakow
E-mailová adresa ověřena na: up.krakow.pl - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu
D Piróg
Przedsiębiorczość-Edukacja 9, 302-316, 2013
652013
Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego
D Piróg
Przedsiębiorczość-Edukacja 11, 364-376, 2015
542015
The impact of degree programme educational capital on the transition of graduates to the labour market
D Piróg
Studies in Higher Education, 2014
452014
Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy
D Piróg
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach 160, 131-138, 2013
32*2013
Job search strategies of recent university graduates in Poland: plans and effectiveness
D Piróg
Higher Education 71 (4), 557-573, 2016
272016
Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy: proces, czynniki, predykcja
D Piróg
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015
27*2015
Do geography degree programmes facilitate a smooth transition to the job market? Reflections of working and job-seeking graduates in Poland
D Piróg
Journal of Geography in Higher Education, 2014
262014
Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań
D Piróg
Studia wyższe z perspektywy rynku pracy (ed. Sitarska B., Jankowski K …, 2010
23*2010
Local Residents' Perceptions of a Dam and Reservoir Project in the Teesta Basin, Darjeeling Himalayas, India
Ł Wiejaczka, D Piróg, L Tamang, P Prokop
Mountain Research and Development 38 (3), 203-210, 2018
222018
To study or not to study geography? The changing motivations behind choosing geography degree programmes by Polish students in the years 1995–2015
D Piróg
Geoforum 94, 63-71, 2018
202018
Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
D Piróg
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 23 …, 2013
202013
Self-assessment of competences and their impact on the perceived chances for a successful university-to-work transition: the example of tourism degree students in Poland
D Piróg, W Kilar, R Rettinger
Tertiary Education and Management 27 (4), 367-384, 2021
192021
Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs
D Piróg, J Fidelus-Orzechowska, Ł Wiejaczka, A Łajczak
Environmental Impact Assessment Review 79, 106301, 2019
192019
Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa
D Piróg
Studia Ekonomiczne 292 (16), 2016
192016
Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii
D Piróg
W: A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.), Przygotowanie zawodowe …, 2012
192012
Poziom zainteresowania pracą w zawodzie nauczyciela wśród studentów geografii*
D Piróg
Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej 2, 2012
192012
Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa
D Piróg
19*
Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India)
Ł Wiejaczka, L Tamang, D Piróg, P Prokop
Environmental Earth Sciences 77 (20), 718, 2018
162018
Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy
D Piróg
Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu …, 2011
152011
The situation of geography teachers on the labour market in Poland: overt and covert issues
D PIRÓG
European Journal of Geography 11 (2), 065-087, 2020
142020
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20