Follow
Václav Bittner
Title
Cited by
Cited by
Year
The Mite Tyrophagus putrescentiae Hosts Population-Specific Microbiomes That Respond Weakly to Starvation
M Nesvorna, V Bittner, J Hubert
Microbial ecology 77, 488-501, 2019
162019
Material, structure, chosen mechanical and comfort properties of kinesiology tape
V Tunakova, M Tunak, J Mullerova, M Kolinova, V Bittner
The Journal of The Textile Institute 108 (12), 2132-2146, 2017
162017
Using the fourier transform in the analysis of vibration load tests of heterogeneous mechanical systems
V Bittner, R Tuček, Š Panská, M Svoboda, K Jelen
Manufacturing Technology 17 (6), 836-841, 2017
122017
Základy alpského a běžeckého lyžování: učební text
S JANDOVÁ, L Čuříková, J Dygrín, A Suchomel, R Antoš, V Bittner
Vyd, 2012
72012
Measurement of reologic properties of soft tissue (muscle tissue) by device called myotonometer
P Šifta, V Bittner
6th World Congress of Biomechanics (WCB 2010). August 1-6, 2010 Singapore …, 2010
72010
Vliv epikondylární pásky na viskoelastické vlastnosti měkkých tkání u diagnózy tenisový loket.
A Mokruschová, P Šifta, V Bittner
Rehabilitation & Physical Medicine/Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi 22 (1), 2015
62015
Sjezdové a běžecké lyžování
J Dygrín, A Suchomel, S Jandová, R Antoš, V Bittner, B Kračmar
Technická univerzita v Liberci, 2016
52016
Possibilities of Using Tram Windscreen Impact Tests in Analysis of Human-Machine Accidents
V Bittner, R Ježdík, P Kubový, F Lopot, O Štoček, M Havlíček, M Svoboda, ...
Manufacturing Technology 19 (6), 912-916, 2019
42019
Impact of External Low-dynamic Magnetic Field on Human Body with Metal Implants, Combination of Energy Conversation Principle and Maxwell Equations
A Richter, Ž Ferková, V Bittner
2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE …, 2019
42019
Mathematical Model of the RRR Anthropomorphic Mechanism for 2D Biomechanical Analy-sis of a Deep Squat and Related Forms of Movement
V Bittner, R Štryncl, K Jelen, M Svoboda
Manufacturing Technology 18 (5), 704-708, 2018
42018
Physical Analysis of Low-dynamic Magnetic Field Impact on Human Tissue
A Richter, Ž Ferková, V Bittner
Transactions on Electrical Engineering 7 (1), 14-17, 2018
42018
Estimating realized heritability in panmictic populations
M Lstibůrek, V Bittner, GR Hodge, J Picek, TFC Mackay
Genetics 208 (1), 89-95, 2018
42018
Biomechanical Aspects of Assisting Patients in Standing up in the Context of Ergonomics
D Ravnik, J Vraný, K Jelen, V Bittner
Nova Science Publishers, 2017
42017
Possibilities of objective identification of meniscoids in joint blocks of the axial system, by MRI and Transfer Vibration through the Spine
T Píglová, Š Panská, V Bittner, K Jelen, P Štursa, J Keller
Neuroendocrinology Letters 38 (5), 2017
42017
INFLUENCE OF STRENGTH WORKOUT PROGRAM FOR DEVELOPMENT OF STRENGTH ABILITIES WITHIN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION.
P Vrchovecká, V Bittner, E Strešková
Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae 52 (2), 2012
42012
Influence of selective laser melting technology process parameters on porosity and hardness of AISI H13 tool steel: statistical approach
F Véle, M Ackermann, V Bittner, J Šafka
Materials 14 (20), 6052, 2021
32021
Selected mechanical paremeters of women’s hair in the Caucasian population
M Skřontová, L Šimková, V Bittner, B Chalupa, J Zeman, K Jelen
Neuroendocrinology Letters 38 (3), 2017
32017
JE MASÁŽ SKUTEČNĚ TAK ÚČINNÁ JAK SE PŘEDPOKLÁDÁ?
P Nováková, P Šifta, V Bittner, M Säcklová
Rehabilitace a fyzikální lékařství, 21-25, 2009
32009
Measurement of rheologic properties of soft tissue (muscle tissue) by myotonometer
P Šifta, V Bittner, M Kolář, M Kysela
International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and …, 2015
22015
Možnosti využití indentečních zátěžových zkoušek při studiu mechanických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka in vivo, in situ
V Bittner
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20