Milan Kaštan
Milan Kaštan
VŠB - Technical University Ostrava, Faculty of Economics
Verified email at vsb.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Tax Burden in OECD Countries: WTI application
Z Machová, M Kaštan, L Janíčková, I Kotlán
VŠB - TUO, 2011
52011
Tax burden in EU countries-a comparative study
M Kastan, Z Machova
Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series …, 2010
42010
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: REDUCING TRANSACTION COSTS?
M Kaštan
10th International Scientific Conference on Economic Policy in the European …, 2013
2013
VZTAH OCHRANY PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A KONKURENCESCHOPNOSTI EKONOMIKY
M Kaštan, C Kliková
Acta academica karviniensia, 71-83, 2013
2013
Dominance of Redistribution Function in the Visegrad Group Countries.
M Kaštan
Taxes in the World (2012 : Czech Republic), 2012
2012
Assessment of the variability of technical coefficients from input-output tables in the Czech Republic during 1995–2010
M Kaštan
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012
2012
World Tax Index-WTI
I Kotlán, M Kaštan
VŠB-Technical University of Ostrava, 2010
2010
Struktura evropských ekonomik z pohledu meziodvětvových zpětných vazeb
M Kaštan
Národohospodářský obzor / Review of Economic Perspectives 9 (4), 184-195, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8