Tadeusz Siwek
Tadeusz Siwek
E-mailová adresa ověřena na: osu.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Percepce geografického prostoru
T Siwek
Česká geografická společnost, 2011
692011
České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel
T Siwek, K Bogdová
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (5), 1039-1054, 2007
512007
Vědomí slezské identity v mentální mapě
T Siwek, J Kaňok
Ostravska Univ., 2000
472000
Časoprostorové modely nákupního chování české populace
J Kunc, J Maryáš, P Tonev, B Frantál, T Siwek, M Halás, P Klapka, ...
Masarykova univerzita, 2013
392013
Česko-polská etnická hranice
T Siwek
Ostravská univerzita, 1996
371996
Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski
P Rumpel, T Siwek
Przegląd geograficzny 78 (2), 191-205, 2006
322006
Území Československa očima studentů geografie
T Siwek
Sborník ČGS 93 (1), 31-37, 1988
221988
Příspěvek ke zkoumání etnické hranice
T Siwek
Geografie 104 (1), 1-12, 1999
151999
Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast (Contemporary context and theoretical and methodological basis for analysis of …
T Stryjakiewicz, E Jaroszewska, S Marcińczak, A Ogrodowczyk, P Rumpel, ...
Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Poznań: Bogucki …, 2014
142014
Bibliometrická analýza české geografie v databázi Scopus
A Bajerski, T Siwek
Geografie 117 (1), 52-71, 2012
142012
Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
B Frantál, P Klapka, T Siwek
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 833-857, 2012
122012
Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
B Frantál, P Klapka, T Siwek
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 833-857, 2012
122012
Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
B Frantál, P Klapka, T Siwek
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 833-857, 2012
122012
Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě
B Frantál, J Maryáš
Masarykova univerzita, 2016
102016
Současná geografie očima českých geografů
T SIWEK
Geografie 115, 361-376, 2010
92010
Mapping Silesian identity in Czechia
T Siwek, J Kaňok
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 105 (2), 190-200, 2000
92000
Demografická charakteristika Poláků v ČR
T Siwek
Kadłubiec, KD a kol.: Polská národnostní menšina na Těšínsku a v České …, 1997
71997
Podziały wewnętrzne w Republice Czeskiej
T Siwek
Przegląd geograficzny 4, 531-548, 2010
62010
Polská národnostní menšina v Československu 1945-1954
T Siwek, S Zahradník, J Szymeczek
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001
62001
Zdeněk SZCZYRBA a Veronika ZUSKÁČOVÁ
J KUNC, J MARYÁŠ, P TONEV, B FRANTÁL, T SIWEK, M HALÁS, ...
Časoprostorové modely nákupního chování české populace 1, 0
6
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20