Sledovat
Miloslav Janhuba
Miloslav Janhuba
E-mailová adresa ověřena na: vse.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Základy teorie účetnictví
M Janhuba
Oeconomica, 2007
722007
Teorie účetnictví:(výběr z problematiky)
M Janhuba
Oeconomica, 2010
262010
Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja
R Pakšiová, M Janhuba
Bratislava: Iura Edition, 2012
112012
Účetnictví: úvod do teorie
M Janhuba
Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, 1998
91998
Jaroslava ROUBÍČKOVÁ a Vladimír ZELENKA, 2016
M JANHUBA, M MÍKOVÁ
Finanční účetnictví. Obecné otázky, 0
9
Účetnictví II
J Bokšová, M JANHUBA, B KRÁL
Praha: Institut Svazu účetních, as, 2004
82004
Finanční účetnictví: obecné otázky
M Janhuba, M Míková, J Roubíčková, V Zelenka
CH Beck, 2016
72016
Účetnictví II. Praha: Institut svazu účetních, 2004. 547 s
B KRÁL, J BOKŠOVÁ, M JANHUBA
5
Finanční účetnictví v příkladech
J Doležal, M Míková, M Janhuba
Státní pedagogické nakladatelství, 1992
31992
Accounting and its place in science and teaching in the University of Economics, Prague
M Janhuba
POLITICKA EKONOMIE 61 (4), 420-431, 2013
12013
Karel Petr Kheil ml.–historik účetnictví
M Janhuba
Český finanční a účetní časopis 7 (1), 2012
12012
Co byla ‚účetní evidence ‘
M Janhuba
Český finanční a účetní časopis, roč 6, 168-171, 2011
12011
Český účetní historik a teoretik Hugo Raulich (1866–1940)
M Janhuba
Český finanční a účetní časopis 2010 (1), 78-81, 2010
12010
K některým prvkům teorie finančního účetnictví
M Janhuba
Český finanční a účetní časopis 2006 (1), 20-29, 2006
12006
Osmdesátileté ‚aktuality ‘
M Janhuba
Diskuse k obsahu příspěvků v časopise Účetní listy z roku, 93-104, 1931
11931
Characteristics of bookkeeping systems used in Czechoslovakia in the second half of the 20th century [Charakteristiky soustav účtů používaných v Československu ve druhé …
M Janhuba, J Janhubová
Český finanční a účetní časopis 2018 (4), 33-50, 2018
2018
Theoretical approaches to the presentation of expenses in the income statement [Teoretické přístupy k prezentaci nákladů ve výsledovce]
M Janhuba, J Janhubová
Český finanční a účetní časopis 2018 (3), 27-40, 2018
2018
120 Years of (Non) Issue of the Czech Translation of the book" Treatise on Accounting" by Luca Pacioli [120 let od (ne) vydání českého překladu knihy" Pojednání o účetnictví …
M Janhuba
Český finanční a účetní časopis 2014 (1), 118-124, 2014
2014
Účetnictví a jeho místo ve vědě a výuce na Vysoké škole ekonomické v Praze
M Janhuba
Politická ekonomie 4, 569, 2013
2013
Accounting theory and praxis teaching at the University of Economics Prague 1953-2013 [Výuka teorie i praxe účetnictví na VŠE v Praze 1953-2013]
M Janhuba
Český finanční a účetní časopis 2013 (2), 96-105, 2013
2013
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20