Grzegorz Węcławowicz
Grzegorz Węcławowicz
Instytut Geografii i PZ PAN, Warszawa
E-mailová adresa ověřena na: twarda.pan.pl - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Geografia społeczna miast: zróżnicowania społeczno-przestrzenne
G Węcławowicz
Wydaw. Naukowe PWN, 2003
1572003
Contemporary Poland Space and Society
G Węcławowicz
UCL Press, 1996
1511996
Contemporary Poland: space and society
G Węcławowicz
Westview Pr, 1996
1511996
Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski: studium z geografii społeczno-gospodarczej
G Węcławowicz
InBook SA, 2002
1302002
Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski: studium z geografii społeczno-gospodarczej
G Węcławowicz
InBook SA, 2002
1302002
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku
G Węcławowicz
Monografie-Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego …, 2006
1262006
Geografia społeczna miast: uwarunkowania społeczno-przestrzenne
G Węcławowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
1082007
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033
P Korcelli, M Degórski, D Drzazga, T Komornicki, T Markowski, J Szlachta, ...
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010
972010
Social polarisation in postsocialist cities: Budapest, Prague and Warsaw
G Węcławowicz
Social change and urban restructuring in Central Europe, 55-66, 1998
971998
Struktury spoleczno-przestrzenne w miastach Polski
G Węcławowicz
661988
The Structure of Socio-Economic Space in Warsaw 1931 and 1970: A Study in Factorial Ecology
G Węcławowicz
The Socialist City Spatial Structure and Urban Policy, 387 - 423, 1979
58*1979
The structure of the socio-economic space in Warsaw in 1931 and 1970
G Weclawowicz
Geographia Polonica 37, 201-224, 1977
581977
Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej
G Węcławowicz, IGP Zagospodarowania PAN
Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii N1-auk, 1975
491975
Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej
G Węcławowicz
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975
491975
From egalitarian cities in theory to non-egalitarian cities in practice: the changing social and spatial patterns in Polish cities
G Weclawowicz
Of states and cities, 183-199, 2002
442002
The Warsaw Metropolitan Area on the eve of Poland’s integration into the European Union
G Weclawowicz
Transformation of cities in central and Eastern Europe: Towards …, 2005
332005
The changing socio-spatial patterns in Polish cities
G Węcławowicz
Kovács, Wießner:„Prozesse und Perspektiven der Stadtentwicklung in …, 1997
301997
Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej
K Dziewoński
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977
271977
O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski
T Komornicki, P Śleszyński, G Węcławowicz
Przegląd komunikacyjny, 13-20, 2006
262006
Large Housing Estates in Poland: Overview of Developments and Problems in Warsaw: RESTATE Report 2f
G Węcławowicz, R Bajek, S Kozłowski
Faculty of Geosciences, Utrecht University, 2003
262003
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20