Martin Kaleja
Martin Kaleja
Research Centre for Social Inclusion, Faculty of Public Policies, Silesian University
E-mailová adresa ověřena na: fvp.slu.cz - Domovská stránka
NázevCitaceRok
Romové a škola versus rodiče a žáci
M Kaleja
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011
882011
Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol
M Kaleja
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013
412013
Mluvme o Romech. Aven vakeras pal o Roma
M Kaleja, J Knejp
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2009
41*2009
(Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze
M Kaleja
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015
372015
Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky
M Kaleja
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
33*2014
Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice
M Kaleja
Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013
282013
Etnografie školy jako edukační realita současnosti
M Kaleja, E Zezulková, P Adamus, P Mühlpachr
Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015
16*2015
Roma parents as educators of their children
H Kyuchukov, M Kaleja, M Samko
Intercultural Education 26 (5), 444-448, 2015
152015
Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice
M Kaleja, P Mühlpachr, E Zezulková, P Adamus, M Bartoňová, ...
Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014
152014
Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
M Kaleja, E Zezulková, N Pavelčíková, L Gulová, A Petrasová, ...
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012
112012
Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
P Franiok, M Kaleja, E Zezulková
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010
112010
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
M Kaleja, E Zezulková, P Franiok
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011
10*2011
Psychosociální paradigmata romské rodiny aneb to, co ještě o romské rodině nevíme
M Kaleja
Kaleja, M.; Knejp, J. (Eds.) Mluvme o Romech. Aven vakeral pal o Roma, 2009
102009
Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání. Dizertační práce (Ph.D.)
M Kaleja
Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Školitel: Pavel Mühlpachr, 2010
9*2010
Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
M Kaleja, R Kovářová, E Zezulková, P Franiok
ISBN 978-80-7464-174-9, 2012
82012
Jaké je současné pojetí multikulturní výchovy v kontextu romské komunity a většinové společnosti?
M Kaleja
Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách 1, 2008
82008
Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčová aktivity 1
M Kaleja, E Zezulková
Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015
62015
Sociální a multikulturní aspekty v kontextu edukace romských žáků
M Kaleja
Kaleja, M., Knejp. J. (Eds.) Mluvme o Romech. Aven vakeras pal o Roma, 2009
62009
Specifika ve výchovně vzdělávacím procesu v kontextu romských žáků v primární škole. Rigorózní práce (PhDr.)
M Kaleja
Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009
6*2009
Školská inkluze versus exkluze: Vybrané kontexty vzdělávání sociálně vyloučených dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření
M Kaleja, E Zezulková
Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7464-840-3, 2016
52016
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20