Martin Kaleja
Martin Kaleja
Research Centre for Social Inclusion, Faculty of Public Policies, Silesian University
E-mailová adresa ověřena na: fvp.slu.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Romové a škola versus rodiče a žáci
M Kaleja
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011
902011
(Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze
M Kaleja
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015
482015
Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky
M Kaleja
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
42*2014
Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol
M Kaleja
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013
422013
Mluvme o Romech. Aven vakeras pal o Roma
M Kaleja, J Knejp
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2009
32*2009
Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice
M Kaleja
Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013
282013
Etnografie školy jako edukační realita současnosti
M Kaleja, E Zezulková, P Adamus, P Mühlpachr
Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015
22*2015
Roma parents as educators of their children
H Kyuchukov, M Kaleja, M Samko
Intercultural Education 26 (5), 444-448, 2015
192015
Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice
M Kaleja, P Mühlpachr, E Zezulková, P Adamus, M Bartoňová, ...
Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014
162014
Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
M Kaleja, E Zezulková, N Pavelčíková, L Gulová, A Petrasová, ...
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012
132012
Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
P Adamus, E Zezulková, M Kaleja, P Franiok
Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016
11*2016
Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
P Franiok, M Kaleja, E Zezulková
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010
112010
Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
M Kaleja, R Kovářová, E Zezulková, P Franiok
ISBN 978-80-7464-174-9, 2012
102012
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
M Kaleja, E Zezulková, P Franiok
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011
102011
Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
P Adamus, P Franiok, M Kaleja, E Zezulková
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015
9*2015
Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání. Dizertační práce (Ph.D.)
M Kaleja
Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Školitel: Pavel Mühlpachr, 2010
9*2010
Psychosociální paradigmata romské rodiny aneb to, co ještě o romské rodině nevíme
M Kaleja
Kaleja, M.; Knejp, J. (Eds.) Mluvme o Romech. Aven vakeral pal o Roma, 2009
92009
Jaké je současné pojetí multikulturní výchovy v kontextu romské komunity a většinové společnosti?
M Kaleja
Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách 1, 2008
82008
Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčová aktivity 1
M Kaleja, E Zezulková
Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015
72015
The context of special educational needs of selected pupils in primary education
M Kaleja, E Zezulková
Ostrava: University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2012
62012
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20