Follow
Hakan Atilgan
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
H ATILGAN, A Kan, B AYDIN
Anı Yayıncılık, 2017
7042017
Değerlendirme ve not verme
H Atılgan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 405-454, 2006
622006
Türkiye’de kademeler arası geçiş: Dünü-bugünü ve bir model önerisi
H ATILGAN
Ege Eğitim Dergisi 19 (1), 1-18, 2018
552018
Genellenebilirlik kuramı ve çok değişkenlik kaynaklı Rasch modelinin karşılaştırılmasına ilişkin bir araştırma
H Atılgan
Hacettepe University, Ankara, 2004
482004
Test geliştirme
H Atılgan, A Kan, N Doğan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme 4, 2009
402009
Ödev ve projeler
A Kan
Anı Yayıncılık, 2017
382017
Sample size for estimation of g and phi coefficients in generalizability theory.
H Atilgan
Eurasian Journal of Educational Research 51, 215-227, 2013
382013
GENELLENEBİLİRLİK KURAMI VE PUANLAYICILAR ARASI GÜVENİRLİK İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA.
H Atılgan
Journal of Educational Sciences & Practices 4 (7), 2005
372005
Madde ve test istatistikleri. H. Atılgan
H Atılgan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 259-280, 2017
352017
Predicting aggression in children with ADHD
E Ercan, ES Ercan, H Atılgan, BK Başay, T Uysal, SB İnci, ÜA Ardıç
Child and adolescent psychiatry and mental health 8 (1), 1-10, 2014
272014
Korku Yaşantıları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
H Atılgan, M Saçkes, H Yurdugül, Y Çırak
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (28), 2006
242006
ve Doğan, N.(2009)
H Atılgan, A Kan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 0
24
İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK TAKIM ALGISI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
H ATILGAN, H Demirtaş, MB AKSU, F SİLMAN
Ege Eğitim Dergisi 11 (2), 20-44, 2010
222010
Using generalizability theory to assess the score reliability of the special ability selection examinations for music education programmes in higher education
H Atılgan
International Journal of Research & Method in Education 31 (1), 63-76, 2008
222008
Türkçeye uyarlanmış temel kabiliyetler testi (TKT) 7-11'in yapı geçerliği
H Atılgan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (24), 2006
162006
Genellenebilirlik kuramı alternatif karar çalışmaları ile senaryolar ve gerçek durumlar için elde edilen g ve phi katsayılarının tutarlılığının incelenmesi
H Atılgan, AA Tezbaşaran
Eurasian Journal of Educational Research, 2005
162005
Müzik öğretmenliği özel yetenek seçme sınavının çok-yüzeyli Rasch modeli ile analizi (İnönü Üniversitesi örneği)
H Atılgan
Eurasian Journal of Educational Research, 2005
152005
Genel kimya laboratuvarı sınıf çevresi ölçeği-gerçek formunun uyarlama çalışması
D Doğan, H Atılgan, B Demirci
Eğitim Araştırmaları 4 (12), 56-63, 2003
152003
Liderlik stilleri, örgüt kültürü ve bilgi yönetimi ilişkisi
S ÖZGÖZGÜ, H ATILGAN
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (4), 1301-1318, 2017
14*2017
Doğru-yanlış testleri
H Atılgan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 203-222, 2009
142009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20