Zenon Gajdzica
Zenon Gajdzica
Professor of Silesia University
E-mailová adresa ověřena na: us.edu.pl
Název
Citace
Citace
Rok
Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych
Z Gajdzica
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011
682011
Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej
Z Gajdzica
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2013
442013
Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym
Z Gajdzica
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007
412007
Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej
Z Gajdzica
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013
352013
Opinie nauczycieli szkół ogólnodostępnych na temat edukacji włączającej uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym w kontekście toczącej się reformy kształcenia specjalnego
Z Gajdzica
Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, 56-79, 2011
312011
Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju
J Wyczesany, Z Gajdzica
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006
112006
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole powszechnej jako organizator procesu kształcenia dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim
Z Gajdzica
Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, 201-207, 2001
102001
Uczniowie i studenci z obszaru pogranicza wobec sytuacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym-nastawienia i opinie: raport z badań
Z Gajdzica
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego" Feniks", 2013
92013
Dystans społeczny wobec osób z upośledzeniem umysłowym jako czynnik determinujący ich marginalizację
Z Gajdzica
Chowanna, 83-92, 2012
92012
Uchwycić indywidualność, czyli o wybranych aspektach studium przypadku osoby z niepełnosprawnością
Z Gajdzica
72016
Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych
Z Gajdzica
Szkoła Specjalna 5, 333-341, 2007
72007
Kilka uwag na temat teorii kształcenia integracyjnego
Z Gajdzica
Niepełnosprawność. Półrocznik Naukowy 3, 32, 2010
62010
Status rodzinny i zawodowy osób z lekkim upośledzeniem umysłowym na tle zmiany społecznej,[w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną
Z Gajdzica
Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z …, 2004
62004
Wybrane uwarunkowania procesu kształcenia ucznia z lekkim upośledzeniem umysłowym w niższych klasach szkoły podstawowej ogólnodostępnej [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowska (red.)
Z Gajdzica
Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, 351-360, 2003
62003
Student z niepełnosprawnością w przestrzeni szkoły wyższej–pomiędzy pedagogiką długu a pedagogiką wspólnotowości
Z Gajdzica
Rocznik Lubuski 41 (2), 219-229, 2015
52015
Natura rezerwatu w życiu osoby z niepełnosprawnością [w:] Gajdzica Z.(red.)
Z Gajdzica
Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, 14-20, 2013
52013
Reorganizacja sieci szkół specjalnych–oszczędność, racjonalizacja przestrzeni, profesjonalizacja usług czy zwykła głupota, w: Z. Gajdzica (red.)
Z Gajdzica, J Iwińska
Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej 3, 2013
52013
Codzienność ucznia niepełnosprawnego–perspektywa badawcza.[W:] M
Z Gajdzica
Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.). Wychowanie. Pojęcie, procesy …, 2010
52010
Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej
Z Gajdzica
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2009
52009
W trosce o wielostronny rozwój ucznia. Kilka uwag o wyborze szkoły i formach realizacji obowiązku szkolnego dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym (s. 103–111). W: Z …
Z Gajdzica
Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem …, 2008
52008
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20