Přemysl Mácha
Přemysl Mácha
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
E-mailová adresa ověřena na: eu.cas.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví
J David, P Mácha
Brno: Host, 2014
362014
Krajiny antropologie a antropologie krajiny
P Mácha
Český lid, 225-246, 2010
182010
Plamínek v horách, požár v nížine: indiánské povstání v mexickém Chiapasu
P Mácha
Nakl. Doplněk, 2003
172003
Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid
P Mácha
Case Studies in Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communi ties in México, 2009
62009
O psaní slova „Indián “, neexistenci lidských ras a záludnosti rasového myšlení
P Mácha
Český lid, 231-241, 2005
62005
Masks of Identity: Representing and performing otherness in Latin America
P Mácha, JEG Pellón
Cambridge Scholars Publishing, 2014
52014
Názvy míst: paměť, identita, kulturní dědictví [Place Names–Memory, Identity, Cultural Heritage]
J David, P Mácha
Brno: Ostravská univerzita–Host, 2014
52014
KRAJINY: PŘÍSPĚVEK K DISKUZI O KONCEPTUALIZACI KRAJINY V (ČESKÉ) GEOGRAFII
P MÁCHA
Geografie 118 (1), 1-15, 2013
52013
City Divided: Place Names and Nationalism in the Czech-Polish Borderlands
P Mácha, H Lassak, L Krtička
42018
Study of the occurrence and distribution of „Iezer “and „Bolătău “-based toponyms in Romania and their counterparts from Poland, the Czech Republic and Slovenia
I Grădinaru, I Iosep, J Pociask-Karteczka, A Brancelj, P Mácha
GEOREVIEW: Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava …, 2012
42012
Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě
J Dávid, P Mácha
Acta onomastica 1 (53), 28-46, 2012
42012
Resistance through tourism: Identity, imagery, and tourism marketing in New Mexico
P Mácha
Tourism in the Global South: Heritages, Identities and Development, 91-112, 2013
32013
Knowing One's Place in the Era of Globalization: A Case Study of the Hyundai Motor Manufacturing Czech Automobile Plant in Nošovice, Czech Republic
P Mácha, T Drobík
The Annual of Language & Politics and Politics of Identity 4, 75-90, 2010
32010
" LOS COMANCHES DE NUEVO MÉXICO:" HYBRIDITA, AUTENTICITA A POLITIKA IDENTITY V NOVÉM MEXIKU
P Mácha
Český lid, 141-156, 2007
32007
LOS MATACHINES: IDENTITA A POLITIKA V NOVÉM MEXIKU NA PŘÍKLADU TANCE
P Mácha
Český lid, 179-198, 2006
32006
Netolerantní občanská společnost aneb občanská společnost ve světě rozmanitosti
P Mácha
Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století, 69-73, 2003
32003
Modernizace, demokratizace a nacionalismus v indiánských obcích Mexika
P MáCha
Český lid, 313-334, 2003
32003
Geopolitické představy české veřejnosti
P MÁCHA, T DROBíK, M ŠUMBEROVÁ, J ŽENKA, E TENzIN, ...
Geografie 120 (4), 564-584, 2015
22015
Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví
J David, P Mácha
22014
Globalizace a etnicita-souboj konstruktů
P Mácha
Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve, 73-90, 2006
22006
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20