Sledovat
Přemysl Mácha
Přemysl Mácha
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
E-mailová adresa ověřena na: eu.cas.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví
J David, P Mácha
Brno: Host, 2014
72*2014
Krajiny antropologie a antropologie krajiny
P Mácha
Český lid, 225-246, 2010
252010
Plamínek v horách, požár v nížine: indiánské povstání v mexickém Chiapasu
P Mácha
Nakl. Doplněk, 2003
182003
CITY DIVIDED: PLACE NAMES AND NATIONALISM IN THE CZECH-POLISH BORDERLANDS.
P MÄCHA, H Lassak, L Krticka
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 160, 2018
162018
Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě
J Dávid, P Mácha
Acta onomastica 1 (53), 28-46, 2012
112012
Place-Name Politics in Multilingual Areas: A Comparative Study of Southern Carinthia (Austria) and the Těšín/Cieszyn Region (Czechia)
P Jordan, P Mácha, M Balode, L Krtička, U Obrusník, P Pilch, AS Reinoso
Springer Nature, 2021
92021
KRAJINY: PŘÍSPĚVEK K DISKUZI O KONCEPTUALIZACI KRAJINY V (ČESKÉ) GEOGRAFII
P MÁCHA
Geografie 118 (1), 1-15, 2013
82013
Resistance through tourism: Identity, imagery, and tourism marketing in New Mexico
P Mácha
Tourism in the Global South: Heritages, identities and development, 91-112, 2013
72013
O psaní slova „Indián “, neexistenci lidských ras a záludnosti rasového myšlení
P Mácha
Český lid, 231-241, 2005
72005
Masks of Identity: Representing and performing otherness in Latin America
P Mácha, JEG Pellón
Cambridge Scholars Publishing, 2014
62014
On alterity in Peru: indigenous and mestizo populations
E Gómez Pellón, P Mácha
Masks of Identity. Representing and Performing Otherness in Latin American, 2014
62014
Study of the occurrence and distribution of „Iezer “and „Bolătău “-based toponyms in Romania and their counterparts from Poland, the Czech Republic and Slovenia
I Grădinaru, I Iosep, J Pociask-Karteczka, A Brancelj, P Mácha
GEOREVIEW: Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava …, 2012
52012
Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid
P Mácha
Case Studies in Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communi ties in México, 2009
52009
The Symbolic Power of Place Names: The Case of the River Olše/Olza/Łolza in Northeastern Czechia
P Mácha
Names 68 (3), 169-184, 2020
42020
" LOS COMANCHES DE NUEVO MÉXICO:" HYBRIDITA, AUTENTICITA A POLITIKA IDENTITY V NOVÉM MEXIKU
P Mácha
Český lid, 141-156, 2007
42007
LOS MATACHINES: IDENTITA A POLITIKA V NOVÉM MEXIKU NA PŘÍKLADU TANCE
P Mácha
Český lid, 179-198, 2006
42006
Exonyms as metaphoric endonyms: World history and geography in local landscapes
P Mácha, L Krtička
Criteria for the Use of Exonyms. Proceedings of the 17th UNGEGN Working …, 2015
32015
The Rise of the Purhepechan Nation: Democratization, Economic Restructuring and Ethnic Revival among the Purhepecha Indians of Michoacan, Mexico
M Poemysl
Journal for the Study of Religions and Ideologies 2 (5), 83-102, 2010
3*2010
Mexický paradox: obraz a realita v proměnách postavení domorodých obyvatel Mexika
P Mácha
Mexiko–200 let nezávislosti, 113-129, 2010
32010
Indiáni a volební demokracie: politické proměny indiánských obcí Mexika
P Mácha
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004
32004
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20