Eva Zezulková
Název
Citace
Citace
Rok
Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením
E Zezulková
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
492014
Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením
E Zezulková
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011
492011
Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání
E Zezulková
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015
242015
Logopedická prevence v předškolním věku.[elektronický zdroj]. 2. vyd.
E Zezulková
Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
242008
Logopedická prevence v předškolním věku. 2. vydání.
E ZEZULKOVÁ
Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
242008
Etnografie školy jako edukační realita současnosti
M Kaleja, E Zezulková, P Adamus, P Mühlpachr
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Centrum empirických …, 2015
182015
Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
M Kaleja, R Kovářová, E Zezulková, P Franiok
Ostravská univerzita v Ostravě, 2012
112012
Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
P Franiok, M Kaleja, E Zezulková
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010
112010
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
M Kaleja, E Zezulková, P Franiok
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011
102011
Vybrané aspekty porozumění řeči ve vztahu k učení u žáků ZŠ
E Zezulková
Franiok, P., Kaleja, M., Zezulková, E. Transformace speciálních vzdělávacích …, 2010
102010
Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
P Adamus, P Franiok, M Kaleja, E Zezulková
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015
82015
Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol
M Kaleja, E Zezulková
Závěrečná zpráva klíčové aktivity 1, 2015
72015
Prediktory předprofesní a profesní přípravy žáků s mentálním postižením
E Zezulková
Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální …, 2014
72014
The context of special educational needs of selected pupils in primary education
M Kaleja, E Zezulková
University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2012
72012
Žák s narušenou komunikační schopností v procesu edukace
E ZEZULKOVÁ
Ostrava: PdF, 2009
72009
Stimulace řečového vývoje u žáků s lehkou mentální retardací metodou fonematického uvědomování
E ZEZULKOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007
72007
Školská inkluze versus exkluze: Vybrané kontexty vzdělávání sociálně vyloučených dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření
M Kaleja, E Zezulková
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2016
62016
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
E ZEZULKOVÁ
Distanční text. Ostrava: PdF, 2006
62006
Martin KALEJA a Petr FRANIOK
P ADAMUS, E ZEZULKOVÁ
Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství, 0
6
Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
P Adamus, E Zezulková, M Kaleja, P Franiok
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016
52016
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20