Follow
Eºref Boğar
Title
Cited by
Cited by
Year
Adolescent Identity Search Algorithm (AISA): A novel metaheuristic approach for solving optimization problems
E Bogar, S Beyhan
Applied Soft Computing 95, 106503, 2020
622020
Tek ve çok amaçlı robot yol planlama problemi için hibrit bir optimizasyon yöntemi
E Boğar
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
6*2016
Chaos Game Optimization-Least Squares Algorithm for Photovoltaic Parameter Estimation
E Bogar
Arabian Journal for Science and Engineering, 1-20, 2022
52022
Türkiye’nin Sektörel CO2 Gazı Salınımlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini
E Boğar, ZÖ Boğar
Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araºtırmalar Dergisi 3 (2), 15-27, 2017
52017
A Hybrid Genetic Algorithm for Mobile Robot Shortest Path Problem
E Boğar, S Beyhan
International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering …, 2016
52016
Optimal basis pursuit based on Jaya optimization for adaptive Fourier decomposition
A Kirkbas, A Kizilkaya, E Bogar
2017 40th International Conference on Telecommunications and Signal …, 2017
42017
Türkiye Net Elektrik Enerjisi Tüketiminin Parçacık Sürü Optimizasyonu Tabanlı Modellenmesi
E Boğar, Z Özsüt Boğar
Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 1 (3), 40-47, 2017
22017
Optimizasyon kuramında yeni bir metasezgisel yaklaºım: Ergen kimlik arama algoritması (AISA) ve mühendislik uygulamaları
E Boğar
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021
12021
Signal denoising based on adaptive Fourier decomposition
A Kizilkaya, A Kirkbas, E Bogar
2017 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and …, 2017
12017
Parameter Optimization for Extremum Seeking Control of Antilock Braking System
E Bogar, S Beyhan
Proceedings of International Academic Conferences, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10